Uddannelsesdebat med Søren Pind på Campus Nordsjælland

Undervisnings- og forskningsminister Søren Pind i debat med de studerende
Undervisnings- og forskningsminister Søren Pind gæstede i tirsdags UCC's Campus Nordsjælland, hvor han debatterede uddannelse med de studerende.

Med fællessang og historier om sin egen søns skolegang indledte Søren Pind mødet med ca. 200 studerende og medarbejdere på Campus Nordsjælland den 19. september 2017.

Mødet på UCC var en del af ministerens besøgsrunde på uddannelser rundt om i landet. Søren Pind har taget initiativ til møderne, fordi han gerne vil debattere uddannelse med de studerende. Han vil gerne tale med de studerende om undervisningen, dannelse og forandringsparathed.

På debatmødet på Campus Nordsjælland handlede debatten bl.a. om, hvordan ministeren kan tro, at man kan få høj kvalitet, når man samtidig skærer 2% på uddannelsernes budgetter hvert år. Et andet debatemne var tværfaglighed over for fordybelse i sit fag - og om det er en god ide at bruge video til eksamen.  

Søren Pind argumenterede for, at dannelse er vejen til at møde den moderne tids udfordringer. Dannelse gør os i stand til at tænke på tværs og forstå, hvordan det er at være menneske i den moderne virkelighed. Vi skal gøre os klart, hvor vi er bundet - og hvor vi er sat fri som mennesker. Og teknikken og det menneskelige skal mødes og forstå hinanden for, at vi kan udvikle os i en positiv retning, mente ministeren.