UC'erne står sammen ved KL's Børn og Unge Topmøde

Børn og Unge topmøde
Med en fælles UC-stand til KL’s Børn og Unge Topmøde indbyder UCC – sammen med de øvrige 6 professionshøjskoler – til faglig dialog og samskabelse i forhold til årets emne på topmødet: "Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere".

”Vi vil gerne fortælle, at professionshøjskolerne kan noget særligt, når kommunerne står over for udviklingsopgaver om velfærd for børn og unge. Vi kender til den kompleksitet, som ledere og forvaltninger er en del af, og vores pædagogiske og didaktiske vidensmiljøer er en vigtig del af løsningen i arbejdet med børn og unge.” Sådan siger  vicedirektør i UCC, Katja Munch Thorsen, om hvorfor UCC går sammen med de øvrige professionshøjskoler om en stand på KL's Børn og Unge Topmøde, der finder sted den 1. og 2. februar i Aalborg. 

Med budskabet ”Sammen gør vi fremtiden klogere” vil UCC sammen med de øvrige professionshøjskoler sende et signal om, at vi er stærke samarbejdspartnere, når kommunerne skal sikre fremtidens borgere de nødvendige kompetencer. Professionshøjskolerne er en vigtig del af løsningen på fremtidens samfundsmæssige udfordringer, og sektoren har en særlig position i forhold til arbejdet med efter- og videreuddannelse, hvor praksisudvikling er tæt koblet til grunduddannelse og forskning.

Den fælles sektorstand for Danmarks syv professionshøjskoler har fokus på samskabelse og dialog med deltagerne til årets topmøde - og at blive klogere på, hvad vi kan sammen. Højre side af standen er et filmstudie, hvor politikere og meningsdannere bliver interviewet om årets emne "Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere". De producerede videoer bliver vist på de syv professionshøjskolers forskellige sociale medier.

”Vi uddanner fagprofessionelle, som sikrer trivsel og læring for børn og unge. Vi tilbyder efter- og videreuddannelse af høj kvalitet og forløb, der er tilpasset den enkelte kommunes behov. Vi vil gerne skabe en ekstra opmærksomhed om professionshøjskolernes velfærdsviden inden for praksisnær kompetenceudvikling. Med den fælles stand er UCC med i et UC-fællesskab, der styrker den enkelte professionshøjskole til topmødet,” siger Katja Munch Thorsen. 

 

 

Om KL's Børn og Unge Topmøde