UCC’s sundhedsuddannelser skruer gevaldigt op for samarbejdet om borgerne

sundhedsuddannelser
De 144 studerende, der netop er startet på uddannelsen til enten sygeplejerske, fysioterapeut eller psykomotorisk terapeut i Hillerød, bliver dygtigere til at samarbejde om borgerne på bl.a. hospitaler, i hjemmeplejen og sundhedscentre, når de om nogle år får deres eksamensbevis i hånden.

UCC har sammen med Region Hovedstaden, Hillerød Kommune og andre store aftagere af sundhedspersonale udarbejdet nye studieordninger for de tre sundhedsuddannelser, der betyder, at de studerende undervises i tværprofessionelt samarbejde gennem hele uddannelsen. Tidligere har de studerende kun haft fælles undervisning på tredje semester.

”Sundhedssystemet er i gang med en omstilling, der betyder, at den behandling, som den enkelte patient modtager fra forskellige faggrupper skal hænge bedre sammen. UCC oplever allerede stor efterspørgsel på sundhedsprofessionelle, der både er dygtige sygeplejersker, fysioterapeuter og psykomotoriske terapeuter, men også forstår hinandens fagligheder og er i stand til at samarbejde på tværs. Når vi nu sikrer, at de studerende har nogle fælles faglige forløb, vil det i den sidste ende komme borgerne til gavn,” siger Annegrete Juul, vicedirektør for UCC’s sundhedsuddannelser.

sundhedsuddannelser
Studerende på uddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut og psykomotorisk terapeut deltager i fælles undervisning.

Regionen er tilfreds

Fra 1. september skal de sundheds-studerende på UCC bl.a. deltage i fælles forløb omkring emner som sundheds- og sygdomsforståelser, sundhedsfremme og forebyggelse samt patientkommunikation.

Region Hovedstaden er den største aftager af sundhedsprofessionelle fra Campus Nord:

”Vi har fulgt arbejdet med de nye studieordninger og har undervejs sat fokus på vores behov, når det gælder sundhedsuddannelserne. Vi er meget tilfredse med, at den tværprofessionelle dimension i uddannelserne er blevet styrket. Især er vi glade for, at de studerende hele vejen og i stigende grad under deres uddannelse lærer at samarbejde på tværs. Det har stor betydning for kvaliteten af behandlingen, patientsikkerheden og patienternes egen oplevelse af, at behandlingen hænger sammen,” siger Sara Vafai-Bom, sektionschef for grunduddannelser i Region Hovedstaden.

Også Malene Raun, formand for campusrådet og psykomotorik-studerende, er positiv: ”Det giver så god mening at skrue op for samarbejdet mellem uddannelserne. Det er vigtigt, at vi allerede under studiet får en forståelse af, hvad vi hver især kan bidrage med fagligt over for borgerne. Det betyder, at vi som færdiguddannede er bedre rustede til arbejdet ude i praksis,” siger hun.