UCC udbyder praksisnær skolelederuddannelse

Skoleleder og lærer griner sammen
UCC har lanceret en ny uddannelse til skoleledere med det praksisrettede, faglige fokus, som en arbejdsgruppe nedsat regeringen og KL efterspørger i en ny rapport. Uddannelsen hedder ’Growing Great Leaders’.

Læs beskrivelse af Growing Great Leaders her

”Det er skolelederne, der skal sikre, at lærere og pædagoger i klasseværelser, fællesrum og legepladser kan yde undervisning og pædagogik af høj kvalitet til gavn for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Skoleledelserne spiller en nøglerolle for skolens udvikling og dermed for børns læring og trivsel,” siger Dorte Müller, programleder i UCC’s videreuddannelse.

Regeringen og KL nedsatte i 2016 en arbejdsgruppe med det formål at undersøge skoleledernes uddannelsesbehov. Ifølge Dorte Müller er der god grund til at nærlæse den rapport, som arbejdsgruppen for nyligt offentliggjorde, og som bl.a. peger på, at lederne i højere grad skal kunne analyse skolens samlede virke og på den baggrund træffe mere kvalificerede beslutninger.

Skal have overblik, viden og metoder
”UCC er enig i rapportens hovedkonklusioner. Det er nødvendigt, at den enkelte leder opnår solide kompetencer inden for faglig, praksisnær ledelse. Skolelederne skal ikke være eksperter på alle områder, for det er lærerne, pædagogerne og vejlederne, men de skal have overblik, viden og metoder til at kunne udstikke og fastholde skolens kurs og undervejs træffe fagligt velbegrundede beslutninger,” siger Dorte Müller.

UCC har af den grund har indgået et samarbejde med DAFOLO og Auckland University, herunder den skoleforskeren Viviane Robinson, om udvikling af uddannelsen ’Growing Great Leaders’, der som det eneste sted i landet har fundet sted på UCC. Siden september 2016 er 40 skoleledere blevet opkvalificeret med gode resultater til følge, og flere nye hold starter efter sommerferien.

Det særlige ved Growing Great Leaders er, at uddannelsen bygger på international forskning i skolelederens betydning for den enkelte elevs udbytte – og samtidig fokuserer på at opkvalificere og styrke lederens kompetencer i at agere i praksis – over for personale, elever, forældre, osv.

Professionshøjskoler kobler teori og praksis
”Det praksisnære er helt centralt, men det kræver også relevant teori, så lederen kan sætte sin og personalets praksis i relief. Vores evalueringer, viser, at den nye uddannelse kan netop dét, nemlig kombinere teori og praksis, så lederen i den travle hverdag kan træffe mere kvalificere valg, der har effekt på elevernes læring og trivsel. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at diplom-lederuddannelserne også har deres styrke, fordi der tænkes på tværs af velfærdsprofessionerne. Her er der også fokus på det praksisnære, og netop koblingen mellem forskning, teori, uddannelse og praksis er professionshøjskolernes styrke,” siger Dorte Müller.

Vores velfærdssamfund har brug for flere forskellige uddannelsestilbud til skolelederne. Set i lyset af skolereformen er skolens ledelse ikke kun et anliggende for skolelederen, men for hele skolens ledelsesteam, der bl.a. også tæller ledere med pædagogfaglig baggrund. Det kræver et bredere fokus på ledelsesopgaven og på ledelsespersonernes sammenfaldende og forskellige uddannelsesbehov.

”Skoleledernes uddannelse er et samfundsanliggende, fordi de løfter en opgave, der er af afgørende betydning for vores velfærdssamfund. Derfor skal vi samarbejde om hele tiden at styrke uddannelserne. Vi er glade for, at vi kan tilbyde forskellige typer af uddannelse rettet mod landets skoleledelser og ser frem til et fortsat samarbejde om udviklingen af dem,” siger Dorte Müller.

Kontaktperson

Tilmeld dig uddannelsen

I vores kursusdatabase kan du læse mere om skolelederuddannelsen 'Growing Great Leaders'. Du finder den fulde beskrivelse og link til tilmeldingen her: