UCC skal uddanne lærere i Helsingør

LU Helsingør
UCC er i forbindelse med regeringens plan for udflytning af uddannelsesinstitutioner blevet bedt om at etablere læreruddannelse i Helsingør.

Regeringen har offentliggjort sin nye plan for udflytning af statslige arbejdspladser, herunder udflytning af uddannelsesinstitutioner. I den forbindelse skal der etableres læreruddannelse i Helsingør. UCC, der allerede udbyder læreruddannelse i København, er blevet bedt om at varetage opgaven.

Der bliver tale om en uddannelsesstation – eller filial, om man vil – af læreruddannelsen på Campus Carlsberg, hvor de studerende kan læse de to første år af uddannelsen. Den resterende del af uddannelsen skal læses enten som netbaseret uddannelse eller på Campus Carlsberg.

”Vi konstaterer, at regeringen ønsker læreruddannelse i Helsingør, og vi undersøger nu mulighederne for at etablere en uddannelsesstation. UCC vil tage kontakt til Helsingør og de øvrige kommuner i dækningsområdet for at sikre et tæt samarbejde, bl.a. i forbindelse med praktik. En tæt kobling mellem uddannelsen og de lokale skoler kan bl.a. betyde, at lærerstuderende efter endt uddannelse forbliver i området,” siger Laust Joen Jakobsen, rektor for UCC.

UCC undersøgte i 2016 mulighederne for at oprette en læreruddannelse på Campus Nordsjælland i Hillerød, hvor UCC allerede udbyder bl.a. pædagog- og sygeplejerskeuddannelser. Men på grund af et for utilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag af nye studerende blev idéen opgivet.

Ifølge Laust Joen Jakobsen forudsætter et bæredygtigt uddannelsestilbud i Helsingør, at en større del af de unge i dækningsområdet fremover vælger at tage en læreruddannelse.

UCC vil ifølge planen modtage et særligt tilskud til at oprette og drive læreruddannelse i Helsingør. Det er en vigtig forudsætning, at de økonomiske omkostninger ved at etablere uddannelsesstationen er finansieret.

Uddannelsesstationen vil komme til at finde sted i regi af Københavns Professionshøjskole på grund af den igangværende fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.