UCC skal bidrage til nyt forskningsprojekt om kvalitet i dagtilbud

Et stort forsknings- og udviklingsprojekt igangsat af Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet skal udvikle viden om pædagogiske indsatser, der understøtter 0-6-åriges trivsel, udvikling og læring.

dagtilbud mandlig pædagog
Dagtilbud i otte kommuner deltager i forskningsprojektet. UCC skal understøtte ledelser og personale i at afprøve og implementere pædagogiske indsatser.

Snart løber et stort forsknings- og udviklingsprojekt af stablen i otte kommuner. Projektet skal styrke grundlaget for arbejdet med kvalitet i pædagogisk praksis, bl.a. ved at undersøge, hvordan ledelsen og det pædagogiske personale kan arbejde vidensbaseret og systematisk med forældresamarbejde og pædagogiske læringsmiljøer.

Projektet skal også give ny viden om, hvordan forskning kan virke ude i praksis med det pædagogiske personale som aktive udviklere af indsatser, der matcher lokale behov.

Skal afprøve pædagogiske indsatser
Det er Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet har igangsat projektet, som foregår i samarbejde med UCC, Det Nationale Center for Skoleforskning, VIA UC, Rambøll Management Consulting samt de kommunale forvaltninger og dagtilbud.

Ifølge uddannelseschef i UCC Anne Kjær Olsen skal forskere og konsulenter fra UCC bl.a. understøtte ledelser og pædagogisk personale i dagtilbud i de deltagende kommuner omkring afprøvning og implementering af pædagogiske indsatser. UCC skal også bidrage med viden, rådgivning, kompetenceudvikling og sparring.

Kan få betydning i hele Danmark
”Det er et vigtigt og spændende projekt, der sigter på at løfte den pædagogiske kvalitet ved at knytte forskning, udvikling og praksis tæt sammen. I UCC er vi store tilhængere af, at de fagprofessionelle deltager aktivt i udviklingen af ny viden om, hvordan vi styrker den pædagogiske praksis. Projektet kan få betydningen for dagtilbudsområdet i hele Danmark, og vi glæder os til samarbejdet med dagtilbud, kommuner, ministerier og de andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner i projektet,” siger Anne Kjær Olsen.

Projektet vil have særligt fokus på børn i udsatte positioner og finder sted frem til sommeren 2018. Herefter bliver resultaterne, i form af indsigter, redskaber og metoder udviklet og afprøvet i projektet, formidlet til landets øvrige kommuner og dagtilbud.