UCC-rektor i Information: Man kan ikke spare sig til dygtigere pædagoger og lærere

"Lærere og pædagogers dygtighed er afgørende for børn og unges læring, trivsel og udvikling. Det harmonerer bare rigtig dårligt med en uddannelsespolitik, der sparer på uddannelsen af netop lærere og pædagoger," skriver Laust Joen Jakobsen bl.a. i en kommentar i Dagbladet Information.

Professionshøjskolen UCC skal spare millioner på de årlige budgetter som konsekvens af finanslovens krav om årlige omprioriteringsbidrag på to procent. En besparelse, som uddannelsesinstitutionerne har været underlagt siden 2015, og som belaster rammerne for at kunne levere uddannelse, der sikrer, at blandt andet kommende pædagoger og lærere bliver så dygtige som overhovedet muligt.

Som rektor er jeg nødt til at gøre opmærksom på, at den politiske nedprioritering af uddannelsesområdet og sparekursen over for nogle af fremtidens helt centrale velfærdsmedarbejdere ikke er gratis. Der er bred politisk enighed om vigtigheden af børns allerførste år i forhold til deres fremtidsperspektiver - og at kvalitet og faglighed går hånd i hånd.

Lærere og pædagogers dygtighed er afgørende for børn og unges læring, trivsel og udvikling. Det harmonerer bare rigtig dårligt med en uddannelsespolitik, der sparer på uddannelsen af netop lærere og pædagoger. Dertil kommer, at især pædagoguddannelsen, men også læreruddannelsen er belastet af lave taxametertilskud fra staten sammenlignet med andre professionsuddannelser.

I UCC må vi lige som flere andre uddannelsesinstitutioner har gjort det de seneste par år nu igen tilpasse i forhold til uddannelsernes tilrettelæggelse og afskedige medarbejdere, bl.a. dygtige undervisere. Det er ikke med vores gode vilje. Hvis man vil have undervisning af høj kvalitet, er der brug for, at man fra politisk side begynder at investere i uddannelse.