UCC på Sorø-mødet

Sorø-mødet 2015 fokuserede på inklusion i folkeskolen. UCC deltog i debatten og har den holdning, at folkeskolen skal tage udgangspunkt i alle børn og skabe gode læringsmiljøer for alle – ikke kun for dem med særlige behov.

”Vi har jo nu engang de børn, vi har – og vi skal arbejde med de børn, vi har i folkeskolen. Vi skal ikke drømme om andre børn, som er mindre skæve, rødhårede eller helt anderledes. Vi skal arbejde med de børn, vi har, og skabe gode læringsmiljøer for alle børn i skolen - og i øvrigt også i dagtilbud. For inklusion starter allerede i vuggestuen og børnehaven,” siger rektor Laust Joen Jakobsen.

På Sorø-mødet 2015 lagde den nye undervisningsminister Ellen Trane Nørby op til et serviceeftersyn af inklusion i folkeskolen. UCC er enig i, at det er en god ide at samle op på udfordringerne med inklusion:

”Inklusion er vanskeligt, og det bliver jo ikke nemmere, hvis inklusionsindsatsen nogle steder bliver brugt som led i en sparemanøvre i kommunerne. UCC arbejder løbende med 29 kommuner i hovedstadsområdet, som alle har fokus på inklusion og som arbejder seriøst med at implementere og gennemføre inklusions-tankegangen. Fra UCC's side gør vi alt, hvad vi kan for at understøtte arbejdet både pædagogisk og forskningsmæssigt,” siger Laust Joen Jakobsen.

UCC havde hele tre repræsentanter på det årlige Sorø-møde: Rektor Laust Joen Jakobsen, dekan Tove Hvid Persson og forskningschef Lise Tingleff Nielsen. Temaet for mødet var ”Børn og unge – godt på vej”. Den første dag handlede primært om status på folkeskolereformen – mens man på dag to fokuserede på inklusion i folkeskolen.

Sorø-mødet 2015