UCC på Bornholm på vej mod ny campus

En udvidelse af byggeplanerne for Campus Bornholm skal huse de videregående uddannelser (lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske) samt den pædagogiske assistentuddannelse, social- og sundhedsuddannelserne og Center for Undervisningsmidler.

Pressemeddelelse:

Videregående uddannelser på Bornholm flytter i nyt campusbyggeri

En udvidelse af det kommende campusbyggeri er nu en realitet, da det er besluttet, at byggeriet også skal huse de videregående uddannelser (lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske) samt den pædagogiske assistentuddannelse, social- og sundhedsuddannelserne og Center for Undervisningsmidler.

En arbejdsgruppe har siden juni 2014 undersøgt muligheden for at samle uddannelserne på Bornholm. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og professionshøjskolerne UCC og Metropol, Campus Bornholm, Bornholms Regionskommune, Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der er enighed om, at en samling af uddannelsesaktiviteterne skaber forbedrede rammer for at udvikle og opretholde et godt uddannelsesmiljø for videregående uddannelser på Bornholm.

”Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole har i mange år haft ønske om et tættere samarbejde med andre videregående uddannelser samtidig med, at det har været vigtigt at bevare sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsuddannelserne som en faglig og organisatorisk enhed og som et væsentligt uddannelsestilbud på Bornholm. Med den nu opnåede løsning med et bygningsfælleskab på Campus Bornholm er denne vision indfriet - og indebærer, at alle skolens uddannelsesaktiviteter samles under ét tag i lyse, moderne og miljørigtige lokaler. Hertil kommer at bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole har positive forventninger til, at samlokaliseringen kan medvirke til at styrke og udvikle det faglige og sociale uddannelses- og undervisningsmiljø på tværs af uddannelserne i Campus”, udtaler Ulrich Thostrup, bestyrelsesformand for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Campus Bornholm er bygherre for det samlede byggeri og finansierer udvidelsen ved indgåelse længerevarende lejekontrakter. Det allerede planlagte campusbyggeri udvides med en tilbygning på max 4.000 m2, hvor de nævnte uddannelser får deres tilhørssted.

”Vi glæder os til samarbejdet med de øvrige uddannelser, da der er mange fordele for os alle ved at indgå i et bygningsfællesskab. Vi får nye muligheder for at sparre med hinanden og udvikle uddannelserne, ligesom vi har en enestående mulighed for at skabe et rigtig godt uddannelses- og studiemiljø for de unge på Bornholm”, udtaler direktør Mads Kofod.

Der er allerede igangsat en brugerinddragelsesproces med repræsentanter fra de nye uddannelser for at afdække behov i forhold til byggeriet og indretningen. Brugerinddragelsesprocessen er tilrettelagt parallelt med den igangværende brugerinddragelse af medarbejdere på Campus Bornholm.

Yderligere oplysninger fås hos:

Kirsa Ahlebæk, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Kirsa.ahlebaek@bhsund.dk)
Anne Hasling Sørensen, UCC (AHS@ucc.dk)
Nikolai Kragh Petersen, Metropol (nkp@phmetropol.dk)
Mads Kofod, Campus Bornholm (mko@cabh.dk)