UCC optager over 2.600 nye studerende

studerende i gruppe
2.645 unge kan i dag glæde sig over nyheden om, at de er blevet optaget på en af UCC’s uddannelser. Det viser hovedtallene fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) i dag lørdag den 30. juli 2016.

Ifølge KOT fik UCC i alt  11.031 ansøgninger i år, og 3.517 unge havde valgt at skrive en af UCC's uddannelser på som 1. prioritet.

De unge vil arbejde med mennesker

Det er især positivt, at 24 % flere ansøgere end i 2015 har søgt ind på UCC’s læreruddannelse som deres 1. prioritet. Derudover har særligt UCC’s uddannelser til fysioterapeut og sygeplejerske stor fremgang i 1. prioritetsansøgninger i år: fysioterapeutuddannelsen har fået 20 % flere ansøgere, og sygeplejerskeuddannelsen har fået 10 % flere.

Ledige pladser

Der er stadig mulighed for at komme til at studere på en af UCC’s uddannelser. Vi har ledige pladser på læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og tekstilformidleruddannelsen.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.