UCC optager over 2.600 nye studerende

studerende i gruppe
2.645 unge kan i dag glæde sig over nyheden om, at de er blevet optaget på en af UCC’s uddannelser. Det viser hovedtallene fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) i dag lørdag den 30. juli 2016.

Ifølge KOT fik UCC i alt  11.031 ansøgninger i år, og 3.517 unge havde valgt at skrive en af UCC's uddannelser på som 1. prioritet.

De unge vil arbejde med mennesker

Det er især positivt, at 24 % flere ansøgere end i 2015 har søgt ind på UCC’s læreruddannelse som deres 1. prioritet. Derudover har særligt UCC’s uddannelser til fysioterapeut og sygeplejerske stor fremgang i 1. prioritetsansøgninger i år: fysioterapeutuddannelsen har fået 20 % flere ansøgere, og sygeplejerskeuddannelsen har fået 10 % flere.

Ledige pladser

Der er stadig mulighed for at komme til at studere på en af UCC’s uddannelser. Vi har ledige pladser på læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og tekstilformidleruddannelsen.