UCC og Copenhagen Bombay indgår aftale om at skabe digitale redskaber, der passer til dagtilbud og skoler

Aftale mellem UCC og Copenhagen Bombay om fælles indsats omkring digital dannelse
De to samarbejdspartnere vil styrke børns digitale dannelse ved i fællesskab at udvikle digitale redskaber, der i højere grad stimulerer børns fantasi, fortællelyst og skabertrang i landets dagtilbud og skoler. Blandt andet skal børn helt ned til to år selv kunne lave film.

”Den digitale dagsorden buldrer derudaf, og alle ønsker, at børn skal opnå digital dannelse i dagtilbud og skoler – men vi skal gøre det ordentligt! Vi skal bruge den digitale teknologi til at styrke børns lege- og lærelyst, nysgerrighed og skabertrang. Vi skal samtidig understøtte de gode læringsmiljøer i tråd med de nationale og kommunale ambitioner for området,” siger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef i UCC.

Anledningen er, at UCC og mediehuset Copenhagen Bombay den 22. maj indgik en aftale omkring et nyt digitalt univers til 2-10-årige i dagtilbud og skoler ved navn CoboStories, som er udviklet af Copenhagen Bombay i samarbejde med BUPL. I den forbindelse har UCC, bl.a. ved lektor Steen Søndergaard, de sidste 14 måneder bidraget med viden om, hvordan digitale teknologier kan styrke det pædagogiske arbejde i dagtilbud og skoler.  

Skal kunne bruges direkte af pædagoger og lærere
”Vi er glade for at samarbejde med UCC, der går i spidsen for digital dannelse i børnehøjde. UCC har viden om, hvordan de produkter, vi udvikler, kan bruges direkte af lærere og pædagoger til gavn for børns fortællelyst, innovation, faglige og sociale kompetencer. Men det handler ikke kun om de digitale tools. Det handler i høj grad om at udvikle et nyt mindset – altså den måde, vi kan løfte opgaven med digital dannelse for alle børn. Det er et offentligt projekt, men vi vil gerne spille ind som privat og kreativ virksomhed,” siger Sarita Christensen, direktør for Copenhagen Bombay.

Som led i aftalen skal UCC og Copenhagen Bombay samarbejde ved, at CoboStories sættes i spil ude i en række dagtilbud, både for at undersøge børns nysgerrighed og kompetencer omkring produktion af film og fortællinger, og for at udvikle den pædagogiske praksis via de konsulentopgaver, som UCC gennemfører i dagtilbud, skoler og kommuner.

Aftale mellem UCC og Copenhagen Bombay om digital dannelse
UCC's rektor Laust Joen Jakobsen og direktør for Copenhagen Bombay, Sarita Christensen, kvitterer for den nye samarbejdsaftale.

På vej til Kina og Tyskland
UCC står parat til at hjælpe kommuner i arbejdet med digitalisering i børnehøjde med afsæt i det nye læringsunivers - og til at sikre, at indsatsen spiller ind i den nye pædagogiske læreplan for dagtilbud. Sideløbende vil Center for Undervisningsmidler, CFU, på Campus Carlsberg, opbygge en filmdatabase, der inddrager CoboStories i forhold til undervisningen i indskolingen samt bidrage til, at de digitale redskaber også kan anvendes af de ældste klasser i udskolingen.

Også UCC’s tekstilformidleruddannelse er involveret. Her er to studerende nemlig i gang med at konstruere fysiske produkter med nål og tråd til brug i det nye, digitale lege- og læringsunivers.

CoboStories er, inden det har nået det danske marked, allerede på vej til Kina og Tyskland.

Se CoboStories her: http://copenhagenbombay.com/portfolio_page/cobostories/