UCC, Metropol, København og Frederiksberg i ambitiøst skoleprojekt

Klogere og gladere elever, der får maksimal læring ud af undervisningen. Det er målet med et nyt projekt, som København og Frederiksberg Kommuner i samarbejde med UCC, Metropol og EVA sætter i gang til næste år på i alt 81 skoler.

De to hovedstadskommuner har fået næsten 15 millioner kroner af A.P Møller Fonden til projektet ”Øget læring og inklusion gennem synlige mål og kvalificering af praksis i skolen”. Projektet skal gøre lærere og pædagoger endnu bedre til at tilrettelægge undervisningen, så den enkelte elev får mest muligt ud af den.

Projektet går først og fremmest ud på at ændre den pædagogiske praksis for skolernes 4. 5. og 6. klasser. Lærere og pædagoger skal via kurser, supervision, træning og klare mål blive bedre til at skabe de rette undervisningsforløb, give feedback og til at give eleverne en bedre forståelse for undervisningens formål.

Københavns børne- og ungdomsborgmester, Pia Allerslev (V), glæder sig over, at midlerne fra fonden nu er med til at muliggøre projektet.
”Ofte har vi jo fokus på indskoling og udskoling – men netop i mellemtrinet kan vi opleve en tendens til, at den faglige udvikling hos nogle af børnene går i stå. Det er også her, vi oplever store forskelle i elevernes fysiske og mentale udvikling, og derfor har vi en fælles udfordring i at få etableret de differentierede læringsmiljøer, der skaber optimal læring for alle børn. Det får vi mulighed for nu, og det er meget glædeligt,” siger Pia Allerslev.

Formand for Frederiksberg Kommunes Undervisningsudvalg Malene Barkhus (V) glæder sig til de første erfaringer kommer allerede i 2015:
”Projektet her rammer lige ned i kernen af Frederiksbergs bestræbelser på at skabe den bedst mulige undervisning for eleverne. Det handler i bund og grund om kompetenceudvikling. For lærere og pædagoger, der får endnu bedre redskaber til at skabe den bedst mulige undervisning. Og for eleverne, der bliver klogere på formålet med undervisningen og får en bedre forståelse for den helhed, de er en del af,” siger Malene Barkhus.

Projektet begynder næste år og fortsætter til 2016, hvor mange af erfaringerne skal være forankret på skolerne. Projektets deltagere er de to kommuner, Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Projektet er en støtte til implementeringen af skolereformen og dens pædagogiske intentioner. Kommunerne har fået 14,8 millioner kroner af A. P.  Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål.

Artiklen blev bragt på frederiksberg.dk 19. november 2014