UCC medvirker til stort forskningsprojekt om spilbaseret læring i skolen

40 danske skoler skal deltage i et forskningsprojekt, der skal øge elevernes motivation og styrke deres kompetencer ved at inddrage digitale spil i undervisningen. Innovationsfonden investerer 9,8 mio. kr. i projektet, som UCC medvirker til sammen med en række andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner og spilvirksomheder.

De fleste børn synes, det er sjovt at spille. Men det er som regel en aktivitet, der foregår i fritiden. Spørgsmålet er, om man kan udnytte denne glæde og motivation ved spil til at skabe øget læring og trivsel i skolen? Det mener forskergruppen bag projektet ”Spilbaseret læring i det 21. århundrede”.

Projektet skal undersøge, hvordan brugen af analoge og digitale spilredskaber kan udvikle elevers kompetencer i forhold til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og løse problemer. Thorkild Hanghøj, som er lektor i spil og læring på Aalborg Universitet og leder af projektet, fortæller:

”Vi ved, at den danske folkeskole i høj grad er præget af færdighedsorienterede opgaver og tests, der kan virke demotiverende for mange elever. Med dette projekt får vi mulighed for at gennemføre en intervention i stor skala, der både skal udvikle konkrete materialer og solid didaktisk viden om, hvordan spilredskaber kan bruges til at skabe mere meningsfuld, fagligt udfordrende og engagerende undervisning.”

Spil i dansk, matematik og science

I første omgang skal der udvikles 24 spilbaserede læringsforløb i et samarbejde mellem forskere, læringskonsulenter og spilvirksomheder, så de deltagende 5. og 7. klasser kan komme til at prøve kræfter med spilbaseret læring i både dansk, matematik og science. Fra UCC bidrager lektor, ph.d. Charlotte Krog Skott til udvikling af læringsforløbene i matematik sammen med andre fra UCC, bl.a. læreruddannelsen. Hun indgår også i den efterfølgende forskningsbaserede undersøgelse af, hvordan lærerne arbejder med forløbene.

Spilbaseret læring er også nyt stof for skolerne. Så når læringsforløbene er udviklet, skal lærere fra de skoler, der deltager i projektet, uddannes i at arbejde med spillene. Den uddannelse skal konsulenter fra landets læreruddannelser og CFU’er stå for, og det er lektor på UCC, Lise Møller, der står i spidsen for at organisere det arbejde.

UCC-lektor, ph.d. Kristine Kabel har sammen med andre forskere fokus på eleverne og på, hvordan interventionen medvirker til at forandre literacypraksisser i fagene. Hun er med til at undersøge, hvordan eleverne agerer fagligt med spilbaserede undervisning, herunder hvordan de kommunikerer, bl.a. gennem observationer af undervisning, elevinterviews og indsamling af elevers tekster. Forskningsprogramleder og ph.d. på UCC, Vibeke Schrøder indgår i projektet som en del af den eksterne styregruppe.

Søger skoler til projektet

Projektet søger i efteråret 40 skoler, som ønsker at deltage i projektet fra 2019-2020. Alle deltagende skoler får fri adgang til undervisningsforløb for 5. og 7. klasse via læringsplatformen MinUddannelse, og lærerne får introduktion og faglig sparring til at anvende forløbene i deres undervisning. Her lægges der op til at bruge spilredskaber som fx Minecraft, Scratch og Build A World eller designmetoder til fx at udvikle brætspil i undervisningen.

PDF iconSe, hvordan jeres skole kommer med i projektet (OBS! deltagelse forudsætter, at kommunen har MinUddannelse)

Fakta om projektet


Projekttitel: “Spilbaseret læring i det 21. århundrede” eller på engelsk “GBL21”, som står for “Game-Based Learning in the 21st century”

Projektperiode: 2017-2022

Hvem er med?

Publikation om UCC's forskning

Fra viden til velfærd 2017

UCC forsker i inklusion, børns trivsel, fagdidaktik, datainformeret og faglig ledelse af daginstitutioner og skoler, utilsigtede hændelser og telepsykiatri i sundhedsvæsenet med meget mere.

Læs publikationen