UCC med til at starte nyt forskningstidsskrift

Forskningstidsskrift
I samarbejde med andre nordiske forskermiljøer starter UCC et nyt nordisk forskningstidsskrift, ’Forskning og forandring’, der publicerer artikler om forholdet mellem forskning og forandringer i praksis.

Tidsskriftet Forskning og Forandring er et nyt double blind peer reviewed tidsskrift, som udkommer online to gange om året med specifikke temaer. De første artikler til tidsskriftet er på vej i peer review, og første nummer udkommer i foråret 2018.

Tidsskriftet vil publicere bidrag, der engagerer sig kritisk og undersøgende i, hvad forskningens praksisrelevans er, bør være og kan blive. ’Forskning og forandring’ forholder sig eksplicit og udforskende til både intern og ekstern fagkritik af forskningens værdi og bidrag i videntrekanten mellem forskning, uddannelse og praksis.

”Tidsskriftet er et ambitiøst udtryk for, at UCC også er en forskningsinstitution, der tager sig af formidling af praksisnære forskningsresultater til gavn for vores uddannelser og professioner”, siger Martin Bayer, der er forskningschef i UCC og tidsskriftets ansvarshavende chefredaktør.

’Forskning og forandring’ udgiver artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk, og redaktionsgruppen består af både danske, norske og svenske forskere. Mia Husted og Ditte Tofteng, der er docenter i UCC, er initiativtagere og tidsskriftets faglige redaktører. Tidsskriftets redaktionsgruppe og redaktionspanel består, udover repræsentanter fra UCC’s forskningsafdeling, af forskere fra en række nordiske forskningsmiljøer. Redaktionspanelets medlemmer fungerer som peer reviewere og indgår i temaredaktioner.

Tidsskriftet udgives i open access netbaseret format af forlaget Cappelen Damm.