UCC-lektor giver gode råd om valg af uddannelse

Fremtiden står åben. En uddannelse skal vælges. Læs her, hvilke overvejelser du bør gøre dig – både som forælder og barn.

Artikel fra Søndagsavisen.dk

6 overvejelser for dig, der er i gang med en ungdomsuddannelse
… Ifølge Lene Poulsen, lektor og faglig koordinator, UCC Professionshøjskolen:

Kig på dig selv:

Hvad interesserer du dig for? Hvad drømmer du om? Hvad driver dig? Hvad er dine styrker og svagheder? Uddannelsesvalget bør afhænge af, hvad der rigtigt og forkert for ‘sådan en som dig’. Ofte har andre ambitioner på dine vegne, hvad enten det er dine forældre eller samfundet. Men hvad er vigtigt for dig?

Brug dit netværk til at teste din egen fornemmelse:

Stil spørgsmål og få feedback fra venner, forældre og lærere om, hvad de ser som dine styrker. Hvad er fremtrædende hos dig? Måske får du øjnene op for muligheder, du ikke selv troede, du havde. Evner, som måske kan blive en byggesten fremover.

Se på rollemodeller:

Måske kender du nogen i dit netværk, som du synes gør det godt, og som du ser op til. De har måske et spændende arbejde eller er i gang med en uddannelse. Prøv at undersøge, hvordan de er kommet dertil. Måske finder du ud af, at de ikke alle sammen er gået den lige uddannelsesvej. Det kan være inspirerende at dykke ned i andre menneskers karrierefortællinger.

Undersøg både uddannelse og arbejdsmarked:

Det er ikke nok at tænke over, hvad du vil være rent erhvervsmæssigt, når du engang har færdiguddannet dig. Hvis du udelukkende træffer et valg i forhold til endemålet, kan det blive en overvindelse at gennemføre en længerevarende uddannelse. Det er derfor vigtigt, at du også undersøger, om den uddannelse, du overvejer, er spændende for dig her og nu. Om de fag, der arbejdes med, er noget, du interesserer dig for. Om studiemiljøet og studietilrettelæggelsen er attraktiv for dig – og dermed kan bidrage til din vedholdenhed. Også når det måske bliver lidt surt!

Vær aktiv og opsøgende:

Deltag i Åbent Hus-arrangementer på uddannelsesstederne. Prøv med andre ord at komme så tæt på virkeligheden som muligt. Det samme bør du gøre, hvis det er et bestemt job eller erhverv, som fanger dig. Det kræver måske lidt overvindelse, men det lønner sig.

Tal med en vejleder:

Vejledere forstår at stille spørgsmål, som får dig til at reflektere og se nye vinkler på din uddannelsesjagt. Forvent ikke at få et færdigt svar. Uddannelsesvalget er dit, og kun dit! Du kan eksempelvis kontakte e-vejledningen på ug.dk eller vejlederen på din skole eller på den uddannelsesinstitution, du sigter imod.

Læs hele artiklen