UCC: Ja tak til flere midler til pædagoguddannelsen

dagtilbud mandlig pædagog
Regeringen har fremlagt et forslag til et nyt bevillingssystem for landets videregående uddannelser. Der er lagt op til en opprioritering af pædagoguddannelsen, hvilket UCC længe har kæmpet for.

Det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser vil fordele midlerne til de enkelte uddannelsesinstitutioner på en ny måde. 

Hvis regeringens forslag bliver vedtaget, vil institutionerne få 20 procent af bevillingerne i grundtilskud, mens 70 procent fortsat tildeles efter, hvor mange studerende der gennemfører eksamener. De sidste 10 procent vil afhænge af, om de studerende gennemfører deres uddannelse på normeret tid – og i hvilken grad dimittenderne får job.

UCC har landets største pædagoguddannelse, og har i mange år kæmpet for en økonomisk opprioritering af uddannelsen, som er af stor samfundsmæssig betydning. Det glæder derfor direktør Anne Sørensen, at regeringen lægger op til at hæve bevillingen til pædagoguddannelsen. 

Brug for veluddannede pædagoger
”Pædagoguddannelsen har været underfinansieret, og det er vi meget glade for, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind nu handler på. Der er brug for veluddannede pædagoger inden for dagtilbuds-, skole-, fritids- og specialområdet, og med ekstra midler kan vi som professionshøjskole naturligvis styrke uddannelsen,” siger Anne Sørensen. 

Ifølge ministeriets tekniske beregninger står UCC samlet til at få tilført flere midler. Men nogle uddannelser vil ifølge udspillet fremover udløse en mindre bevilling pr. studerende. Det gælder bl.a. en del sundhedsuddannelser, hvilket UCC beklager. 

UCC vil nu følge den politiske debat omkring det kommende bevillingssystem og bl.a. i samarbejde med landets øvrige professionshøjskoler forholde sig til det samlede udspil. ​