UCC indvier nye kunstværker på Campus Carlsberg

Det er kunstoplevelser ud over det sædvanlige, der møder studerende og ansatte på det nybyggede Campus Carlsberg. 1. december skal kunstværkerne indvies.

På Professionshøjskolen UCC’s nye campus i Carlsberg Byen er foreløbig to nye kunstværker realiseret – finansieret af Statens Kunstfond og UCC i fællesskab. Kunstværkerne er skabt af kunstneren Lasse Krog Møller og kunstnergruppen Vinyl Terror & Horror. Værkerne er realiseret på baggrund af en kunststrategi, UCC har udarbejdet med kunstfaglig sparring fra Somewhere – bureau for kunst og offentlige rum.  

Kunstens rolle i et uddannelsesmiljø

UCC har fra starten tænkt kunsten ind som et vigtigt element i det nye uddannelsesmiljø. Rektor for UCC, Laust Joen Jakobsen, siger:

”Vi stod over for en fusion af 10 uddannelsesinstitutioner med rige kulturelle traditioner, der skulle finde en ny identitet i et fælles campusområde. Vi ønskede derfor, at kunsten skulle rumme flere forskellige tidsligheder: fortid, nutid og fremtid. Kunst kan både bære historier fra fortiden med sig, skabe fælles oplevelser i nutiden og pege mod fremtidens muligheder.

Kunst og læring er tæt knyttet sammen, fordi kunsten kobler overraskende elementer sammen og viser vej for eksperimentet. Vi vil gerne give plads til undren og nye refleksioner hos vores studerende, og vi har derfor set det som et vigtigt element i indretningen af vores byggeri, at vi også skabte plads til kunsten.”

Om kunstværkerne

Kunstnergruppen Vinyl Terror & Horror har skabt en hængende lydinstallation, der giver en illusion af en etageadskillelse midt på gangbroen. Du kigger op igennem et stukloft på hverdagsting som en dør, et standerur, en kost. Tingene kan pludselig bevæge sig akkompagneret af stemningsfulde lydeffekter, der skaber en blanding mellem fiktion og virkelighed.

Camilla Sørensen fra kunstnergruppen Vinyl, Terror & Horror forklarer:

”Værket handler om stemninger og den oplevelse, som du sammenstykker over tid, når du kobler lydbidder sammen til din egen forestilling om det fiktive liv i rummene over dig.”

Læs mere

Kunstneren Lasse Krog Møllers opgave blev at undersøge fortiden og udvælge kunst og genstande fra alle tidligere uddannelsessteder og kunstnerisk gentænke nye helheder – nye ophængninger, der breder sig til 19 vægge spredt på 7 etager på Campus Carlsberg. 

Lasse Krog Møller fortæller om sit projekt:

”Genstandene skal bevare deres individualitet og særegne historie i ophængningen, samtidig med at de indgår i en ny fortælling, et nyt sted. Jeg tænker værket som en form for anskuelsestavler, der på en gang fortæller ukonventionelle kunst- og genstandshistorier og en anderledes uddannelseshistorie.”

Læs mere