UCC i nyt samarbejde med Statens Kunstfond

UCC vil integrere kunst i den nye campus i Carlsberg Byen og har fået de første støttemidler fra Statens Kunstfond. Visionen er, at kunsten skal styrke Campus Carlsbergs identitet og bidrage positivt til studie- og arbejdsmiljøet

UCC har fået 1 mio. kr. i støttemidler fra Statens Kunstfond som basis til et ambitiøst kunstprojekt på det nye Campus Carlsberg. Sammen med kunstfonden vil UCC – som også har valgt at bruge 1 mio. kr. - nu udforme en handlingsplan og en vision for, hvordan kunst på bedste vis kan integreres i det kommende byggeri og i UCC’s dagligdag fra 2016 og fremover.

Ny kunststrategi

Det første oplæg til en kunststrategi for UCC er allerede formuleret i samarbejde med JJW Arkitekter og to kunstrådgivere.

Strategien lægger op til, at kommende kunstprojekter på Campus Carlsberg både er specifikke for stedet, tværfaglige, af høj kunstnerisk kvalitet og af lokal relevans. Desuden er det ideen, at elementer fra UCC’s eksisterende samling af billedkunst og eventuelt kuriosa inddrages på ny. Laust Joen Jakobsen siger:

”I UCC’s ledelse forestiller vi os, at kunst skal have en særlig plads i det nye byggeri. Det vil sige, at vi både skal tænke i ny kunst udformet særligt til Campus Carlsberg, og at vi skal genbruge dele af den kunst, vi kender og har haft glæde af gennem årene. Vi skal også tænke kunst ind i det pædagogiske og i læringsrummet og fx lade kunst være grobund for kreative processer.”

Over de kommende måneder og år ønsker UCC samlet at mobilisere op imod 10 mio. kr. således at kunsten vil få en særlig funktion og rolle i det kommende studie- og arbejdsmiljø. UCC vil arbejde på at skabe partnerskaber med fonde, større private virksomheder m.fl. Koblingen mellem det private erhvervsliv og professionshøjskoler i forbindelse med kunst har ikke været afprøvet før, men det ønsker UCC at adressere med kunstprojektet på Campus Carlsberg såvel som i Campus Nordsjælland.