UCC-fingeraftryk på forslag til ny pædagogisk læreplan

En ny og forstærket læreplan skal erstatte de nuværende læreplaner i dagtilbud. Blandt andet har Thorleif Frøkjær fra UCC’s videreuddannelse og Christian Aabro fra UCC’s pædagoguddannelse bidraget til det faglige grundlag for en ny læreplan, der senere i 2017 skal politisk behandles i Folketinget.

Sidste år gav daværende børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby opgaven med at sætte rammen for, hvordan den pædagogiske læreplan i dagtilbud kan styrkes, til en mastergruppe bestående af praktikere og eksperter på det pædagogiske felt, bl.a. uddannelseschef i UCC, Anne Kjær Olsen.

I juni præsenterede mastergruppen sit arbejde, nemlig en masterplan, der rummer en fælles forståelse af, hvad der skal skabe god kvalitet for børn i dagtilbud. I efteråret arbejdede seks arbejdsgrupper videre inden for hvert sit læreplanstema. Fra UCC har lektor Thorleif Frøkjær været skrivende formand inden for området ’Natur og naturfænomener’, mens professionskonsulent Christian Aabro har været skrivende formand inden for ’Alsidig personlig udvikling’.

En fælles forståelse af kvalitet

Det samlede materiale findes nu på Børne- og Socialministeriets hjemmeside og vil ligge til grund for en ny dagtilbudslov, som forventes politisk behandlet i Folketinget senere i år, så danske dagtilbud får en bedre ramme for at sikre børn dannelse, læring, trivsel og udvikling. Det fortæller uddannelseschef Anne Kjær Olsen:

”Det er lykkedes at skabe en fælles forståelse af, hvad der skaber god kvalitet for børn i dagtilbud. Vores bud bygger på et bredt læringsbegreb og skal sikre bl.a. dannelse, leg, børnefællesskaber og læringsmiljøer. Det er et godt udgangspunkt for at kunne styrke kvaliteten i dagtilbud fremover. Samtidig har vi i UCC god grund til at være stolte over, at vi i høj grad har deltaget i og bidraget til et så betydningsfuldt udviklingsarbejde,” siger Anne Kjær Olsen.

Hun peger også på mastergruppens opfordring til fremover at tale om én samlet læreplan som et fælles afsæt for det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. I december blev al materiale præsenteret for den nye børne- og socialminister Mai Mercado og diskuteret på Kvalitetsforum for Dagtilbud, hvor bl.a. KL og BUPL deltager.