UCC bidrager til konference om professionel dømmekraft

Pædagog hjælper elev i skolen
Der er brug for pædagoger, lærere og ledere, der er i stand til at udøve professionel dømmekraft. På en konference på DPU den 30. marts sætter Nationalt Center for Skoleforskning fokus på netop professionel dømmekraft. Christian Aabro, John Gulløv og Anders Skriver Jensen fra UCC deltager i workshops.

Begrebet professionel dømmekraft er centralt i debatten om dagtilbud og skoler. På Nationalt Center for Skoleforsknings første nationale konference sættes spot på tre spørgsmål, nemlig: Hvad er pædagogisk dømmekraft? Hvordan virker den? Og hvilke former for forskning har vi brug for? Konferencen, der finder sted på DPU, Aarhus Universitet, i København den 30. marts, er henvendt til forskere, undervisere, praktikere og studerende inden for det pædagogiske felt.

Og netop professionel dømmekraft er et meget vigtigt emne i den pædagogiske debat, mener professionskonsulent Christian Aabro, der deltager i konferencen sammen med Anders Skriver Jensen og John Gulløv – alle fra UCC.

Myndighedsfeltet er blevet mindre

”Hvis vi ser på dagtilbudsområdet, har det været igennem en voldsom udvikling. For 15-20 år siden var der ikke mange, der interesserede sig for, hvad der foregik i daginstitutioner, udover selvfølgelig pædagoger og forældre. Børn blev først et samfundsanliggende, når de ramte skolen,” siger Christian Aabro, der bl.a. udgav bogen ’Koncepter i pædagogisk arbejde i 2016’

”I dag har  forvaltninger, politikere, erhvervsliv, skoler, osv. store interesser i, at dagtilbud udvikler sig i bestemte retninger. Bl.a. har kommunerne bevæget sig fra en kvantitativ regulering omkring fx normering og sikkerhedsregulativer til en langt mere kvalitativ regulering. På den måde er pædagogers myndighedsfelt blevet kraftigt begrænset. Når alle aktiviteter gøres til genstand for synlighed, argumentation og refleksion opstår prædefinerede registreringsmetoder, kommercielle koncepter og evidensbaserede programmer, som pædagogerne bliver pålagt. Og hvad det gør ved pædagogerne, deres faglighed og professionelle dømmekraft?” siger Christian Aabro.

Han deltager i en workshop vedrørende ’Pædagogers dømmekraft i evidenssøgningens tidsalder’, mens Anders Skriver Jensen står for ’Dagtilbudsdidaktik i målingens tidsalder’ og John Gulløv for emnet ’Professionelles dømmekraft i skolens tidsalder’.