Ti procent af alle landets ansøgere vælger Københavns Professionshøjskole

Den 15. marts kl. 12 var der deadline for ansøgninger til landets videregående uddannelser via kvote 2. Knap 10 procent af det samlede, landsdækkende ansøgerfelt på i alt 52.891 ansøgere har valgt Københavns Professionshøjskole som førsteprioritet.

Tallene for dette års kvote 2-ansøgninger er netop nu gjort op, og kun 15 dage efter fusionen mellem UCC og Metropol kan Københavns Professionshøjskole for første gang gøre status på antallet af ansøgninger:

Overordnet er det samlede antal af ansøgninger til Københavns Professionshøjskole steget med 1153 ekstra, mens antallet af 1. prioritetsansøgninger er faldet med 5,9 % sammenlignet med 2017. I alt kom der 14.906 ansøgninger og 5070 1. prioritets-ansøgninger ind fordelt over 21 uddannelser.

Særligt pædagog-, ernæring og sundhed-, administrationsøkonom og tekstilformidleruddannelsen oplevede et mærkbart fald i 2018. Det samme gjorde uddannelserne på Diakonissestiftelsen og på Bornholm.

Stor fremgang til radiografuddannelsen
Syv uddannelser oplevede en fremgang sammenlignet med 2017, og her har især administrationsbacheloruddannelsen og den nye uddannelse professionsbachelor i skat været populære valg blandt ansøgerne. Radiografuddannelsen var dette års højdespringer med en stigning på 31,3 %, og også Global Nutrition and Health, psykomotorisk terapeut, socialrådgiver-, jordemoder- og natur- og kulturformidleruddannelsen opnåede flere førsteprioritetsansøgninger i år sammenlignet med 2017.

”En tilbagegang er aldrig tilfredsstillende, men jeg glæder mig over, at der har været så stor interesse for vores administrationsbacheloruddannelse og vores nye professionsbachelor i skat. Det er selvfølgelig også glædeligt, at vi har fremgang på de seks øvrige uddannelser. Jeg hæfter mig dog også ved tilbagegangen på pædagog- og læreruddannelsen, hvor vi i de kommende år må gøre en ekstraordinær indsats for at få flere unge til at vælge netop disse to uddannelser. Ikke mindst så vi kan imødekomme den stigende efterspørgsel, der vil komme på pædagoger og lærere,” udtaler rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann.

Tre procents fald på landsplan
Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet var der et samlet fald i ansøgere på 3% til alle landets videregående uddannelser. Dette fald kan også spores på øvrige professionshøjskoler, eksempelvis Professionshøjskolen Absalon, der har oplevet et samlet fald på 11% på alle uddannelser. Også VIA i Århus, Silkeborg, Viborg og Ikast har oplevet et fald på mellem 3,7% og 31,5%.

KOt-tal 2018

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.