Tag udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte familie – og styrk samarbejdet om flygtningebørn

På et velbesøgt gå-hjem-møde på Campus Carlsberg præsenterede projektet ’Fremfærd Børn’ en helt ny hjemmeside til pædagoger, dagplejere, lærere og andre, der arbejder med flygtninge- og andre nytilkomne børn i dagtilbud og skoler. Projektet involverer UCC, VIA UC, Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer.

Gå-hjem-møde om en ny hjemmeside til arbejdet med flygtninge- og andre nyankomne familier. 60 praktikere deltog.
Et godt forældresamarbejde er afgørende for nyankomne børns trivsel, læring og udvikling. Pædagoger, lærere og andre praktikere har nu fået nye redskaber til arbejdet.

Samarbejdet mellem et barns forældre og skolen eller dagtilbuddet har stor betydning for, om barnet lærer, trives og udvikler sig. Det er afgørende, at p​ædagoger, lærere, dagplejere og andre fagprofessionelle etablerer et godt samarbejde med forældrene til flygtningebørn og andre nyankomne børn. 

Det fortalte Søren Johansen Melcher, børne- og skolekonsulent i KL, på gå-hjem-mødet den 11. maj på Campus Carlsberg for 60 pædagoger, lærere, psykologer og andre, der til daglig har ansvar for nyankomne børn i dagtilbud og skoler. 

Viden og værktøjer til fagpersoner
På mødet præsenterede Søren Johansen Melcher et nyt samarbejdsprojekt, der netop skal understøtte de fagprofessionelles viden og praksis i deres samarbejde med forældrene til de nyankomne børn, så børnene - og deres familier - kan falde godt til i Danmark. 

På hjemmesiden www.nyankomneforældre.dk kan alle medarbejdere i skoler og dagtilbud nu finde viden og værktøjer til deres arbejde. Materialerne kan downloades og bruges i den daglige praksis og i kompetenceudviklingsforløb, der skærper de professionelles refleksive og didaktiske kompetencer. 

Søren Johansen Melcher fra KL fortalte om betydningen af forældresamarbejde for flygtningebørn
Søren Johansen Melcher fra KL fortalte om betydningen af forældresamarbejde for flygtningebørn

Passer vores rutiner og metoder til de nye familier?
Charlotte Bie, lektor på UCC og ekspert i interkulturel pædagogik, har - sammen med sin kollega Ulla Kofoed - bidraget til det faglige indhold i projektet og den nye hjemmeside. Hun sagde:  

”Måske rammer de rutiner og metoder, som vi almindeligvis bruger, ved siden af? Man kan så tænke, at det må være forældrene, den er gal med, når de ikke deltager på samme vis som andre forældre. Men som fagprofessionelle, der arbejder med nyankomne familier, må vi skabe en praksis, der inkluderer forældrene og fremmer samarbejdet.”

Charlotte Bie opfordrede til at møde hvert barn og forælder med nysgerrighed og åbenhed – samtidig med at man som fagprofessionel er opmærksom på, hvilke udfordringer der kan være. 

”Der vil være kulturforskelle, uanset om familien kommer fra Spanien eller Syrien, men det er ikke sikkert, at de kolliderer med institutionen eller skolen. Hvad flygtningefamilier angår, kan de have traumereaktioner med sig, men har det langt fra alle sammen. Vi kan ikke ændre på det, familien kommer med, men vi kan ændre på det, den kommer til – og her er håbet, at den nye hjemmeside kan inspirere,” sagde hun. 

Fra periferi til centrum
En deltager, der arbejder med børn i et asylcenter, roste initiativet: 

”Der er efterspørgsel på metoder til forældresamarbejde omkring nyankomne børn, og jeres projekt gør arbejdet jordnært, og det er der brug for,” sagde han og opfordrede til et bredt samarbejde, der også inddrager asylcentrene, fordi det kan skabe større sammenhæng for det enkelte barn og familien. 

Lektor på UCC, Ulla Kofoed, der er ekspert i social inklusion, fortalte om nogle af de metoder, som fagprofessionelle kan gøre brug af:

”Det handler overordnet om at sikre, at forældre til nyankomne børn får samme deltagelsesmuligheder som andre forældre. Når de ikke kender systemet, kan de let blive perifere deltagere til møder og i dagligdagen. Opgaven er at gøre dem til centrale deltagere, der kan bidrage til fællesskabet. Fx kan vi forberede møderne, så vi ved præcis, hvad vi skal tale med forældrene om. Så vi ikke kun stiller spørgsmål, de kan svare ja eller nej til, og så vi samtidig ikke overdænger dem med informationer, for det kan virke voldsomt. Det handler om at tænke nyt,” sagde Ulla Kofoed blandt andet. 

Initiativet er taget af Fremfærd Børn, som er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet, mens UCC og VIA UC står for det faglige indhold. Som et led i projektet gennemføres udviklingsforløb i dagtilbud og skoler. I første omgang i to kommuner. Erfaringerne herfra skal komme fagprofessionelle til gavn i landet landet.