Stort projekt skal forhindre ’matematikchok’ blandt nye gymnasieelever

Elever i udskolingen
Som led i projektet ’Matematikbroen’ samarbejder Professionshøjskolen UCC, matematiklærere fra Gefion Gymnasium og 25 københavnske folkeskoler i øjeblikket om at skabe bedre sammenhæng mellem matematikundervisningen i 9. klasse og 1.g.

Mange elever får sig et stort, fagligt chok i matematik, når de skifter 9. klasse ud med gymnasiet. De oplever matematik som et helt anderledes fag i 1.g, end det var i folkeskolen, og overgangen kan være frustrerende for både elever og lærere. Det fortæller Thomas Kaas, lektor på UCC’s læreruddannelse, der deltager i projektet ’Matematikbroen’, hvor Gefion Gymnasium og hele 25 københavnske folkeskoler samarbejder for skabe bedre en overgang i faget for kommende gymnasieelever.

”Fx giver fagområderne algebra og matematisk modellering vanskeligheder. Eleverne undervises i de to områder begge steder, men på forskellige måder. I projektet samarbejder vi på tværs af 9. klasse og 1. g. om at skabe en bedre, faglig sammenhæng til gavn for eleverne,” siger Thomas Kaas.

I alt deltager 55 københavnske folkeskolelærere i det store projekt, der finder sted i skoleåret 2015/16. I projektet har lærerne bl.a. delt viden, diskuteret og observeret undervisning. Samtidig har UCC bidraget til udvikling af et nyt undervisningsmateriale, der kan lette overgangen i matematikfaget, og som nu og frem til april 2016 afprøves af lærerne ude i klasserne.

En af lærere er Mohamed Sliai, der underviser 9. kl. i matematik på Tagensbo Skole i København NV.

”Det er et projekt, jeg er meget glad for at deltage i, og som kan hjælpe os til at udvikle elevernes præstationer. Jeg har allerede ændret min praksis på flere områder, fordi jeg har fået viden og værktøjer til en undervisning, som leder mere direkte til den undervisning, mine elever møder i gymnasiet. Jeg har haft stor glæde af at observere undervisningen i gymnasiet og af at tale matematik med andre folkeskolelærere og med gymnasielærerne. Det materiale, vi sammen har udviklet, giver god inspiration til min undervisning af de elever, der skal i gymnasiet,” siger Mohamed Sliai.

Birgitte Erskov Halland, der underviser i matematik på Gefion Gymnasium, er også positiv:

”Der er ingen tvivl om, at matematikfaget volder mange 1.g.’ere vanskeligheder. Det er et problem, fordi de får svært ved at indhente det faglige, hvilket kan give dem et knæk. For mig som gymnasielærer er det spændende og absolut relevant at samarbejde med folkeskolelærerne om en bedre overgang, så vores undervisning hænger mere sammen - så jeg så at sige overtager, hvor 9. klasse slap. Det er oplagt, at folkeskole og gymnasium kender hinandens virkeligheder og påvirker hinandens måde at undervise og styrke eleverne fagligt,” siger hun.

’Matematikbroen’ er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og foregår i samarbejde mellem Københavns Kommune, Silkeborg Kommune, Gefion Gymnasium, Silkeborg Gymnasium og Københavns Universitet. I den københavnske del af projektet står UCC’s læreruddannelse bl.a. for udarbejdelse af undervisningsmateriale, undervisning på kurserne for folkeskolelærere samt observationer og refleksioner med lærere på de deltagende skoler.

Kontakt