Status på blokade på UCC

UCC's Campus Carlsbergs 7. sal er på 16. dag blokeret af studerende fra pædagoguddannelsen og repræsentanter for de pædagogstuderendes organisation PLS. Der er afholdt ca. 10 møder mellem ledelsen og de aktionerende for at forsøge at opnå en fælles forståelse og løsning på konflikten.

UCC's ledelse har erkendt, at implementeringen af den nye studieordning på pædagoguddannelsen og starten på Campus Carlsberg har givet en række problemer for de studerende, som der skal rettes op på. Ledelsen har søgt at komme de aktionerende i møde og er enig i stort set alle de aktionerendes kritikpunkter. Nogle af kritikpunkterne hænger sammen med bekendtgørelsen og er derfor politisk bestemte. Andre kritikpunkter hænger sammen med UCC's implementering af bekendtgørelsen og med UCC's administration af pædagoguddannelsen.

UCC's ledelse har udarbejdet en handleplan for forbedring af kritikpunkterne og inviteret til en dialog om denne. De aktionerende har kommenteret på handleplanen og lavet egne bud på handlinger. Men det har ikke været muligt at etablere en egentlig dialog om handleplanen og få stoppet blokaden.

Efter endnu et møde den 28/3 må ledelsen desværre erkende, at det ikke er muligt at komme til en fælles forståelse og en afslutning af blokaden. Konflikten er blevet en landsdækkende politisk aktion, som spreder sig til andre uddannelsesinstitutioner og bl.a. har medført et samråd på Christiansborg.

Blokaden er nu så stor en belastning for hele UCC og for driften af uddannelserne på Campus Carlsberg, at den bør og skal afsluttes. Men situationen er fastlåst, og det er ikke muligt at komme i dialog.

UCC's ledelse undersøger derfor andre muligheder for konstruktive løsninger.