Specialskoler omsætter Fælles Mål i projekt ’Alle i Mål’

KP har sammen med fire skoler i Københavns kommune udviklet faglige mål i dansk og matematik til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligheder.

Fra 2016-2019 har lektor Michael Wahl Andersen og lektor Louise Rønberg fra Københavns Professionshøjskole samarbejdet med fire specialskoler i Københavns kommune, UIU og Fagligt Center BUF om at styrke fagligheden i dansk og matematik for elever med generelle og gennemgribende udviklingsforstyrrelser gennem projekt Alle i Mål. 

Dansk og matematik er de eneste fag, man ikke kan få dispensation fra. Alle børn har ret til at lære og udvikle sig ud fra de forudsætninger, de har. Det gælder også elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligheder. Indtil nu har der i Danmark ikke eksisteret en fælles skoleprofessionel ramme at beskrive faglig udvikling for disse elever på. Oversættelsesarbejdet fra Fælles Mål og til hverdagen på en specialskole har været lang.

En milepæl har været udviklingen og bearbejdningen af faglige mål i dansk og matematik, P-skalaer (Faglige Pejlemærker) med inspiration fra England. P-skalaerne bidrager med et fælles sprog om faglig udvikling, som kan forstås på tværs af faggrupper.

I forbindelse med projektet er der udviklet en vejledning til P-skalaerne, en lærervejledning, samt eksempler på undervisningsaktiviteter. Dertil har projekt Alle i Mål bidraget med faglige udviklingsdage, udvikling af analyseskemaer til observation og udvikling af undervisning og læring, kvalitative progressionsredskaber og udarbejdelsen af et Fælles afgangsbevis til brug for elever, der afslutter grundskolen på en specialskole.

Tilknyttede dokumenter:

Læs om projektet: