Skolereform: 1800 pædagoger skal undervises i ny rolle

UCC skal være med til at efteruddanne 1.800 pædagoger, så de bliver rustet til den nye rolle, de udfylder i skolen.

Med folkeskolereformen er pædagogerne for alvor rykket ind i klasseværelserne, og deres faglighed er afgørende for elevernes dannelse, trivsel og sociale fællesskaber. Nu kan 1.800 af de cirka 15.000 pædagoger, der er på folkeskole-og fritidsområdet, se frem til at blive efteruddannet i løbet af 2016 og 2017.

A.P. Møller Fonden støtter efteruddannelsesprojektet, som BUPL og Kommunernes Landsforening står bag, med mellem 18 og 20 millioner kroner. Projektet vil blive gennemført i samarbejde med UCC og de 5 andre professionshøjskoler, der har en pædagogisk grunduddannelse.

"Når pædagogerne står foran tavlen, føler de ofte, at de skal spille lærere", fortæller Trine Ankerstjerne, der er professionskonsulent for skole- og fritidspædagogik på UCC.

"De har en forestilling om, at de skal være på en bestemt måde. Mange af dem italesætter det over for os på den her måde: "Jeg opfører mig som en lærer", siger Trine Ankerstjerne. "Det vil de egentlig ikke, og det var jo ikke det, der var formålet med reformen. Hvis man ville have mere af det samme, kunne man jo bare have ansat flere lærere," siger hun.

Pædagoger skal sikre trivsel

Trine Ankerstjerne peger på, at pædagogerne i skolen spiller en meget vigtig rolle i forhold til at modvirke den tendens og sikre elevernes dannelse og trivsel i fællesskabet.

”Folkeskolen skal sørge for, at eleverne bliver demokratiske borgere, og en del af det er at blive et ordentligt menneske, lære at se andres perspektiver og tage aktiv del i verden omkring sig. Det er pædagogerne med til at understøtte,” siger hun.

Pædagogerne føler sig udfordret af den nye rolle. Efteruddannelse skal ruste dem til de nye udfordringer, men det er vigtigt, at de holder fast i deres faglighed, mener Trine Ankerstjerne.

"Der sker noget, når de træder ind i klasselokalet. Så er de på udebane", siger Trine Ankerstjerne, som råder pædagogerne til at tage eleverne med i SFO'en eller klubben.

Kompetenceudviklingen

Projektet består af diplommodulet "Pædagogfaglighed og læreprocesser", som 1.800 pædagoger i hele landet vil blive undervist i. I projektet vil der blive lagt stor vægt på implementering og forankring på skolerne.

Diplommodulets undervisning vil blive suppleret med forskellige forankringsinitiativer, hvor både forvaltning, ledere og kolleger forventes at deltage.

Om projektet