Skolebørn lærer engelsk i SFO’en

UCC er i gang med at uddanne pædagoger i Gentofte Kommunes skolefritidsordninger til at kunne styrke børns engelskkundskaber. Det er et nybrud, for der findes ikke forskning i sprogindlæring inden for fritidspædagogikken.

"We we don’t don’t lie. We go go sky high." Nik & Jays sange er populære blandt de 8-årige på skolefritidsordningen i Gentofte, og de skråler gladelig med på hittet, selvom teksten er på engelsk. For sammen med en pædagog har de skrevet ordene ned et for et og fundet ud af, hvordan de udtales rigtigt.

Selvom folkeskolereformens krav om engelsk fra 1. klasse først træder i kraft efter sommerferien 2014, er Gentofte Kommune allerede gået i gang med at introducere fremmedsproget for børn mellem 3 og 9 år. Med projektet ’Play and Learn’ skal alle GFO’er (SFO i Gentofte) samt børnehaver lære børn engelsk en time om ugen.

Engelsk uden for skoleregi

En række medarbejdere deltager i en praksisuddannelse på UCC, og udvalgte institutioner vil også deltage i et innovationsprojekt, hvor UCC undersøger, hvilke aktiviteter der bedst understøtter engelsk leg og læring. Pædagoger i Gentofte bliver dermed nogle af de første i verden til at lære børn engelsk uden for traditionelt skoleregi.

"Der findes ikke kendt forskning i engelsk-didaktik inden for den fritidspædagogik, som er helt særlig for SFO’er i Danmark. Pædagogikken er præget af frivillighed, tilbud og aktiv deltagelse, og børnene kommer og går som de selv har lyst til," siger Karoline Søgaard fra UCC, der er underviser og projektmedarbejder på ’Play and Learn.’

Grib ordene i hverdagen

Det bliver derfor ikke engelsk grammatik og stereotype dialoger som ’What is your name, my name is…’, der kommer til at fylde børnehaver og GFO’er det kommende år i Gentofte. Projektet bygger derimod på, at sproget skal læres ved, at pædagogerne formår at gribe de hverdagssituationer, hvor engelsk giver mening for børnene.

Når man spiller FIFA 14 eller MovieStarPlanet på computeren er det for eksempel vigtigt at vide, at en målmand hedder keeper, og coin betyder mønt. Og hvis man får en venskabsklasse i England er det rart at kunne maile et par ord til dem.

"Vi kan allerede nu se, at børnene gerne vil lære engelske ord, når de udspringer af deres egne interesser og initiativer. Men man kan og bør ikke sætte dem ned og køre almindelig skoleundervisning hverken i børnehaven eller SFO," siger Karoline Søgaard.

Samler erfaringer til andre

Projektmedarbejderen håber derfor, at undervisningserfaringerne fra ’Play and Learn’ på sigt også kan bruges, når der står engelsk på skoleskemaet. Helst også uden for Gentofte Kommune.

"Folkeskolereformen aktualiserer et behov for tæt samarbejde mellem SFO og skole. I projektet er der både lærere og pædagoger med, og det bliver spændende at se hvordan deres samarbejde kan være med til at udvikle nye redskaber til engelskundervisning," siger Karoline Søgaard.

Uddannelse og aktionslæring

De i alt cirka 50 fagpersoner i projektet får 30 timers undervisning i bl.a. teorier om, hvordan man tilegner sig sprog gennem sociale fællesskaber og aktiviteter med andre. En anden del af projektet fokuserer på såkaldt aktionslæring, hvor lærere, pædagoger og undervisere vælger konkrete problemstillinger, som de vil undersøge ved systematisk at gøre tingene på en bestemt måde, observere og diskutere, hvad der kommer ud af det.

I september 2014 forventer UCC at have et handlekatalog færdigt med eksempler på best practice fra projektet og digitale redskaber, der kan støtte tilegnelsen af engelsk i pædagogisk praksis.

Om Play and learn

  • UCC og Gentofte Kommune samarbejder om projektet "Play and learn". Projektet skal understøtte engelsktilegnelse hos børn i alderen 3-9 år og indebærer bl.a. aktionsforskning i tre børnehaver og tre SFO’er i Gentofte Kommune.
  • Målet er at kunne give andre institutioner i Gentofte og andre dagtilbud i Danmark forskningsunderbyggede best practice-eksempler fra dagtilbuddene knyttet med teori om sprogtilegnelse.
  • I september 2014 forventer UCC at have et handlekatalog færdigt med eksempler på best practice fra projektet og digitale redskaber, der kan støtte tilegnelsen af engelsk i pædagogisk praksis.