Selvfølgelig kan børn lære af pædagoger

Alt peger på, at et barn lærer bedst gennem sin egen aktive undersøgende virksomhed støttet af udfordrende indspil fra pædagoger.

Kæden hopper af, når professor Dion Sommer hævder, at didaktisk, målstyret læring og instruktionspædagogik ikke fører til senere gevinst. Alt peger på, at et barn lærer bedst gennem sin egen aktive undersøgende virksomhed støttet af udfordrende indspil fra pædagoger

Dion Sommer (DS) argumenterer i Information 24. januar for legens betydning for små børns læring og udvikling og præciserer, at tidlig instruktion og mekanisk overføring af viden ikke bidrager til læring, men derimod kan skabe usikkerhed og lavt selvværd. Det er korrekt, at forskning peger i den retning.

Men kæden hopper af, når Sommer i sin nye bog Læring, dannelse og udvikling skriver, at: »didaktisk, målstyret læring og instruktionspædagogik ikke fører til senere gevinst«. Problemet opstår, når der sættes lighedstegn mellem didaktik og målstyret læring og instruktionspædagogik.

Pædagoger er i dag didaktikere, hvilket betyder, at de reflekterer over mål, indhold og pædagogiske principper og sammen med børnene udforsker omverdenen med henblik på at forfølge børns undren og nysgerrighed, hvilket i stort omfang sker gennem dialoger mellem børn og voksne samt leg og æstetiske aktiviteter. Aktiviteter, der ad mange snørklede veje fører til børns læring.