Sæt fokus på unges sociale fællesskaber

Sociale fællesskaber er afgørende for, at unge føler sig trygge nok til både at kunne lære og komme i skole. Men det er svært at sætte fokus på trivsel i udskolingen. Det viser et nyt forskningsprojekt fra UCC, som forsker Tekla Canger fortalte om 23. november på det første af UCC’s tre gå-hjem-møder om inklusion.

Forskere fra UCC har fulgt en 9. klasse i København i et halvt år. Interviews og observationer viser, at det kræver enorme sociale kræfter for unge at føle sig tilpas i skolen og dens sociale fællesskaber. Nogle kæmper for at vedligeholde deres plads i klassens dominerende gruppe, andre bruger energi på at bevæge sig ubesværet imellem grupperne eller gemme sig blandt de stille piger. Enkelte giver helt op og kommer slet ikke i skole. Tekla Canger er lektor på UCC’s læreruddannelse og en af forskerne bag projektet "Unges sociale fællesskaber". Hun forklarer:

"For unge handler skole rigtig meget om at kunne indgå i meningsfulde relationer, og det kan være svært for lærerne at blande sig i de ældste klasser. Man synes, de nu er så store, at de selv skal bestemme, hvem de er sammen med. Udskolingen er bare en urolig og sårbar tid, hvor der sker heftige inklusions- og eksklusionsprocesser, og vi overser, hvor stor betydning de sociale fællesskaber har for unges trivsel og faglige udbytte. Der ligger et stort potentiale i at anerkende den betydning det får, hvis lærerne holder snor i de unge i længere tid," siger hun og fortsætter:

"Hele organiseringen i udskolingen er ustabil. En linjeopdelt pædagogik bryder nogle steder klasserne op, og der er generelt en kolossal udskiftning. Man får typisk nye undervisere i 7. klasse, der kommer nye elever til fra lilleskoler, andre forsvinder på efterskole, og forældre flytter deres børn ekstra meget rundt i de år efter, hvor de tror, der er mest faglighed," siger Tekla Canger.

Forskergruppen fra UCC har siden 2013 fulgt 9. klassen og undersøgt, hvem de unge forbinder sig til, hvilke fællesskaber de kan inkluderes i både i skolen og fritiden, og hvilken betydning det har for deres forhold til uddannelse. Forskerne har lavet observationer i klassen, interviewet elever, lærere, klubpædagoger m.fl.

Læs også: Ung i udskolingen: En sårbar tid

Forskningsprojektet: "Unges sociale fællesskaber"

En lang række forskere fra UCC har siden 2013 fulgt en 9. klasse i københavnsområdet og undersøgt, hvem de unge forbinder sig til, hvilke fællesskaber de kan inkluderes i både i skolen og fritiden, og hvilken betydning det har for deres forhold til uddannelse. Forskerne har lavet observationer i klassen, interviewet elever, lærere, klubpædagoger m.fl.