Rødovre er på vej mod endnu bedre hjemmepleje

Roedovre
Over 100 sygeplejersker og SOSU-assistenter fra Rødovre er i øjeblikket på uddannelse på Professionshøjskolen UCC for at styrke kommunens behandling og pleje af borgere i deres eget hjem. Det er et stort og ambitiøst uddannelsesprojekt, som medarbejderne er glade for.

For at skabe endnu bedre kvalitet i Rødovres hjemmepleje sender kommunen nu alle medarbejdere på et længerevarende uddannelsesforløb på UCC. Der er for sygeplejerskernes vedkommende tale om et diplommodul i ’Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssystemet’, mens SOSU-assistenterne får et lignende kursusforløb tilpasset deres særlige opgaver.

I alt deltager lidt over 100 medarbejdere i uddannelsesprojektet, der skal styrke hjemmeplejens kerneopgave: Nemlig at sikre sammenhængende patientforløb med den bedst mulige behandling og pleje i samarbejde med borgerne.

”I hjemmeplejen har vi stort fokus på pleje og behandling, men også på finde og tage udgangspunkt i borgernes ressourcer. Det kræver en mere individuel tilgang til den enkelte borger, og at vi sundhedsmedarbejdere, der har opgaver i borgerens hjem, i endnu højere grad samarbejder. Det er særdeles positivt, at vi nu på tværs af faggrupper får kompetenceudvikling, der kvalificerer os yderligere til vores arbejde,” siger assisterende hjemmeplejeleder Lisbeth Olesen.

Medarbejderne uddannes i hold over tre måneder fra april til november 2016. En af dem, der der i øjeblikket er på skolebænken, er sygeplejerske Anette Brunshøj.

”Uddannelsen er så spændende! Jeg oplever, at jeg og mine kolleger får relevant viden og deltager i faglige diskussioner, som vil gøre os klogere på og dygtigere til vores arbejde. Sygeplejersker og SOSU-assistenter modtager undervisning hver for sig, men vi har også et fælles forløb – det glæder jeg mig også til. Jeg har været ansat flere steder, men er ikke tidligere blevet tilbudt at deltage i et så stort uddannelsesprojekt, hvor alle kolleger deltager,” siger hun.

Ifølge programleder for Borger & Sundhed i UCC, Liselotte Braarup Larsen, kan andre kommuner med fordel lade sig inspirere af Rødovre, når det gælder om at ruste hjemmeplejen til fremtiden:

”Det særlige er, at uddannelsesforløbet er skræddersyet til de behov og mål, der findes i Rødovre Kommune. Dels får alle medarbejdere samme form for opkvalificering, dels er de i høj grad selv på banen, fordi de inddrager egne erfaringer og udfordringer i undervisningen. Medarbejderne er med til at levere svar på, hvordan de hver for sig og sammen styrker arbejdet til gavn for borgerne,” siger hun.