Projekt Læringsløft: Styrk fagsproget og giv tosprogede elever et løft

Danske folkeskoler formår ikke at løfte flersprogede elever til samme niveau som majoritetselever, viser PISA Etnisk-undersøgelsen. Grønnevang Skole i Hillerød sætter sammen med konsulenter fra UCC ind med kompetenceudvikling af ledere og lærere for at sikre de tosprogede elever bedre faglige resultater og trivsel.

Undervisningen i folkeskolen skal sikre, at tosprogede elever opnår bedre resultater i de nationale test og 9. klasses prøver. Og de skal være mere sprogligt aktive i alle fag. Det er nogle af målene med Projekt Læringsløft på Grønnevang Skole i Hillerød. 

I 2014 fik de tosprogede afgangselever i Hillerød Kommune samlet set et gennemsnit på 6,1 i de bundne 9. klasses prøver, mens de etsprogede fik 7,2. De tosprogede elever på Grønnevang Skole fik i gennemsnit 5,2, mens de etsprogede fik 7,1. 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har peget på, at det sprogsyn, der er fremherskende på nogle skoler, ikke støtter tosprogede elevers læring. Evalueringen anbefaler, at alle lærere, der har tosprogede elever i deres klasser, skal have viden om andetsprogspædagogik, så de bedre kan støtte de tosprogede elevers læring i fagene og se elevernes ressourcer i stedet for at fokusere på det, de ikke kan.

”Mange tosprogede elever har brug for støtte til at deltage aktivt i undervisningen. I det her projekt har vi arbejdet med at styrke lærerne i forhold til dansk som andetsprog, så de kan støtte tosprogede elever i at blive mere sprogligt aktive i timerne og kende fagbegreberne,” siger Maria Neumann. Hun er lektor i Videreuddannelsen i UCC og har stået for kompetenceudvikling af 32 medarbejdere og ledere på Grønnevang Skole sammen med kolleger.

Fagsprog på dansk
Det vigtige i projektet er, at det er sproget i både dansk og matematik, der styrkes. Dansk er nemlig ikke bare dansk. De tosprogede elever skal også være bedre til de fagbegreber, der bruges i andre fag. I matematik bliver de for eksempel stærkere, hvis de kender ord som brøker, tæller og nævner og kan bruge dem aktivt. Derfor er de faglige ord blandt de sproglige mål, der bliver arbejdet med i Læringsløft. 

”Med projektet er vi lærere blevet meget mere bevidste om at arbejde målrettet med, at alle elever lærer fagbegreber. Og de tosprogede elever er blevet bedre til at spørge ind til ordene, så de forstår dem. Det gavner ikke kun de tosprogede elever, men hele klassen,” siger Dorte Alsbæk, der er lærer på Grønnevang Skole. 

Projektet afsluttes i 2018, hvor der blandt andet vil blive evalueret på udviklingen i de tosprogede elevers testresultater. Projekt Læringsløft er støttet af A. P. Møller Fonden.