Professionshøjskoler bag nyt tidsskrift om ledelse

Tidsskriftet LEDERLIV, som de syv professionshøjskoler står bag, samler væsentlig viden om ledelse og skaber en stærk kobling mellem ledelsesteori og ledelse i praksis.

Ledelses- og organisationsudvikling er på dagsordenen både i det private og det offentlige, og på tværs af landets professionshøjskoler har man netop lanceret et nyt online tidsskrift med fokus på at udvikle og formidle viden om organisatorisk og ledelsesfaglig forskning og praksis. 

"Der er brug for en ressource, hvor undervisere, konsulenter, forskere og praktikere kan få adgang til ny forskningsviden, og vi håber på, at LEDERLIV bliver en synlig ressource for alle i professionsfelterne. Vi er allerede i gang med at udvikle tekster, som kan bruges i undervisning og af praktikere, der har brug for ny viden," siger forskningsprogramleder i UCC, Søren Hornskov, som er med i redaktionen. 

Han fortæller, at LEDERLIV gerne skal ramme en balance mellem høj faglig kvalitet og god formidling – også i formater, man ikke normalt ser i videnskabelige tidsskrifter. Og så er tidsskriftet tilgængeligt for alle. "LEDERLIV er 'open access', det vil sige at alle har adgang. Det gør det nemt for for eksempel diplomstuderende eller samarbejdspartnere i kommunerne at få adgang. På den måde når vores viden ud til flere," siger Søren Hornskov. 

Invitation til skribenter

Redaktionen på LEDERLIV vil præsentere læserne for en mangfoldighed af artikler og indlæg om ledelse. Det betyder, at både forskere, undervisere, studerende på master- og diplomuddannelser, konsulenter samt ledere og medarbejdere i privat og offentligt regi kan levere bidrag.