Professionshøjskolen UCC indvier Campus Carlsberg

Campus Carlsberg
Fredag den 2. september indvier Professionshøjskolen UCC Campus Carlsberg, der med mere end 10.000 professionsbachelorstuderende, 5.000 studerende på UCC’s videreuddannelse og 800 medarbejdere er Nordeuropas største pædagogiske uddannelses- og forskningsmiljø.

”Indvielsen af Campus Carlsberg er en milepæl for UCC, og vi er stolte af at åbne en campus, der skal være et levende og fagligt stærkt uddannelsessted og et nyt centrum for viden om vores professioner,” siger rektor i UCC, Laust Joen Jakobsen.

UCC’s bestyrelse besluttede allerede i 2008 en strategi for samling af UCC’s uddannelser i tre campusmiljøer med henblik på at skabe attraktive studiemiljøer og nye muligheder for læring. Antallet af uddannelsessteder er løbende blevet reduceret fra 21 til tre: Campus Carlsberg i hjertet af København, Campus Nordsjælland i Hillerød og UCC’s uddannelser på Bornholm, der fra 2018 bliver del af et campusfællesskab.

Nye tværfaglige muligheder

Campus Carlsberg huser uddannelser til pædagog, lærer, tegnsprogstolk, tekstilformidler og pædagogisk assistent. Campus giver helt nye muligheder for specialisering og toning af de studerendes uddannelse, internationale uddannelsesmuligheder og tværprofessionelt samarbejde. Den nye campus er bygget til netop UCC’s uddannelser og giver med specialindrettede værksteder og faglokaler, et stort, moderne studiecenter og de nyeste digitale faciliteter de studerende optimale rammer for læring og udvikling.

Der er basis for tættere samarbejde mellem medarbejdere og på tværs af uddannelserne. Campus Carlsberg er indrettet til at understøtte medarbejdernes arbejde i faglige miljøer, der styrker samarbejdet og sammenhængen mellem uddannelse, forskning og videreuddannelse. Også placeringen i Carlsberg Byen åbner nye perspektiver.  

”Medarbejdere og studerende bliver del af en spændende bydel med mange nye muligheder for aktiviteter, partnerskaber og samarbejder. Som en dynamisk del af byen vil vi skabe et miljø, hvor studerende både får undervisning af høj kvalitet, men hvor de også har lyst til at være uden for undervisningen,” siger Laust Joen Jakobsen.

 

Indvielsesarrangement