Pressemeddelelse: Udspil lægger op til højere kvalitet i dagtilbud

Pædagoger leger på gulvet med børn i institutionen Grøndalen

Regeringen har netop præsenteret et udspil til en dagtilbudsreform. UCC, der har landets største pædagoguddannelse, er positiv over for udspillet.

"Vi klapper i hænderne over, at udspillet bygger på et bredt læringssyn, hvor fællesskaber, leg og stærke pædagogiske læringsmiljøer står helt centralt. Der er altid stemmer i debatten, der ønsker skolelignende tilstande i dagtilbud, men regeringen har lyttet til forskningen, der slår fast, at veluddannede pædagoger, der får mulighed for at udfolde deres faglighed, har afgørende betydning for børns trivsel, læring og udvikling," siger Lisbeth Harsvik, direktør i UCC.

Ifølge Lisbeth Harsvik er det også positivt, at udspillet lægger op til at afsætte ekstra ressourcer til 100 af landets dagtilbud med en høj andel af udsatte børn.

"Daginstitutioner af høj kvalitet kan gøre forskellen for udsatte børn, både i forhold til deres trivsel og udvikling lige nu – men også når det gælder deres videre skolegang og livsforløb. Det er simpelthen en god investering. Samtidig er det vigtigt, at både regering og kommuner fortsat arbejder for at skaffe flere pædagoger til daginstitutionerne generelt," siger Lisbeth Harsvik.

For UCC er det afgørende, at der afsættes midler til, at landets pædagoger gennem efteruddannelse og kompetenceudviklingsforløb i de enkelte kommuner og dagtilbud får mulighed for at udvikle den høje pædagogiske kvalitet helt ude på stuer, fællesrum og legepladser.

"Dagtilbudsudspillet med forslag til en styrket læreplan lægger op til høj pædagogisk faglighed i alle situationer i dagligdagen, hvor pædagoger og børn er sammen. Det at tage overtøj på, lege, tage på tur og spise sammen, er vigtige læringsrum for alle børn i dagtilbud, som kræver høj pædagogisk faglighed, herunder et stort fagprofessionelt og ledelsesmæssigt fokus," siger Lisbeth Harsvik.

UCC har været repræsenteret i den mastergruppe, der har udarbejdet materiale til baggrund for regeringens dagtilbudsudspil. Uddannelseschef Anne Kjær Olsen har siddet i selve mastergruppen, mens lektor Christian Aabro har været formand for læreplanstemaet 'Alsidig personlig udvikling' og lektor Thorleif Frøkjær har været formand for læreplanstemaet 'Natur og naturfænomener'.