Pressemeddelelse: UCC og Metropol indleder fusionsproces

Professionshøjskolerne UCC og Metropol har besluttet at indlede en proces, der skal føre til en fusion mellem de to videregående uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelserne for Professionshøjskolerne UCC og Metropol har besluttet at igangsætte en proces med henblik på en fusion mellem de to professionshøjskoler.

En fusion mellem UCC og Metropol vil føre til etablering af en af Danmarks stærkeste videregående uddannelsesinstitutioner med mere end 20.000 studerende. De to professionshøjskoler går nu i gang med at forberede grundlaget for sammenlægningen.

Formand for UCC’s bestyrelse, Carsten Koch, udtaler: "UCC og Metropol er helt centrale uddannelsesaktører i Region Hovedstaden. Det giver os en særlig forpligtelse til at understøtte de krav og udfordringer velfærdssamfundets institutioner står overfor. Vi er overbeviste om, at vi sammen vil stå langt stærkere i indsatsen for at levere ambitiøse svar på disse udfordringer. En fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol giver således de bedste forudsætninger for fremtidens faglige udvikling"

Formand for Metropols bestyrelse, René van Laer, udtaler: "UCC og Metropol har et stærkt fagligt match. Vores faglige miljøer dækker tilsammen meget bredt inden for velfærdsstatens kerneområder, og institutionernes faglige miljøer vil kunne supplere og drage umiddelbare fordele af samspillet med hinanden. Det er min og bestyrelsens klare opfattelse, at en fusion vil betyde en markant styrkelse af vores to institutioners samlede indsats".

Bestyrelsen på både UCC og Metropol lægger vægt, at det er en helt afgørende forudsætning for en vellykket fusion, at medarbejdere og studerende involveres i processen, og at samarbejdspartnere, aftagere og andre interessenter også bliver inddraget.

I en fælles udtalelse siger de to bestyrelsesformænd, Carsten Koch og René van Laer: "UCC og Metropol er to fagligt stærke uddannelsesinstitutioner med højt kvalificerede medarbejdere og engagerede studerende. Med den proces, vi nu sætter i gang, ønsker vi at skabe de bedste forudsætninger for at styrke de eksisterende uddannelsessteder. Det er centralt for os, at fusionen og fusionsprocessen gennemføres med et særligt fokus på at sikre solid understøttelse af institutionernes igangværende uddannelses- og forsknings- og udviklingsaktiviteters udvikling og drift"

Derfor etableres der nu en fælles projektorganisation på tværs af UCC og Metropol, der har til opgave at udarbejde et fusionsgrundlag, der kan udfolde fusionens visioner og ambitioner. På baggrund af fusionsgrundlaget udarbejdes en fusionsaftale og et procesforslag, som de to bestyrelser skal beslutte i september 2017.

Proces og tidsplan

Grundlaget for fusionen fremlægges for de respektive bestyrelser til godkendelse i september 2017 med henblik på implementering hurtigst muligt derefter.

Om UCC og Metropol

UCC har ca. 8.400 studerende tilknyttet professionshøjskolens syv professionsbachelor-uddannelser. Hertil kommer ca. 1.900 studerende og kursister på efter- og videreuddannelsesområdet.

UCC har ca. 1.000 ansatte.

Metropol har ca. 9.800 studerende tilknyttet professionshøjskolens 16 professionsbachelorudannelser. Hertil kommer ca. 1.300 studerende og kursister på efter- og videreuddannelsesområdet.

Metropol har ca. 1.000 ansatte.