Pressemeddelelse: Jyske og fynske skolelever kan ikke vælge fransk

Pige sidder på stol i klasselokalet
To ud af tre folkeskoler med fransk på skoleskemaet ligger i Region Hovedstaden. Det er ikke godt nok, mener ph.d. og lektor i fransk på Professionshøjskolen UCC, Annette Søndergaard Gregersen. Hun opfordrer kommuner og skoler landet over til at ’oppe sig’, så flere danske børn får valget mellem at lære tysk og fransk.

Jo længere væk fra København, jo sjældnere bliver der sagt ”un, deux, trois” og sunget franske børnesange i skolerne. Ifølge tal fra Undervisningsministeriet er der en stor, geografisk slagside, når det gælder elevers mulighed for at vælge fransk som andet fremmedsprog. Fem ud af seks af skolerne ligger på Sjælland, og to ud af tre af skolerne ligger i hovedstadsregionen. I Region Syddanmark og Nordjylland er der i kun hver fjerde kommune en eller flere skoler med fransk på skoleskemaet.

”Det er problematisk, at der stort set kun tilbydes fransk i skoler i hovedstadsområdet. Globalt set er fransk lige så vigtigt som engelsk, bl.a. som økonomisk og politisk sprog. Vi har brug for, at flere elever kan vælge fransk som andet fremmedsprog. Fransk og tysk bør sidestilles i folkeskolen, så alle børn får mulighed for at vælge det sprog, de helst vil,” siger Annette Gregersen, lektor i fransk på UCC’s læreruddannelse, der som eneste professionshøjskole gennem mange år har prioriteret at uddanne fransklærere til folkeskolen. I januar 2016 har UC VIA oprettet et franskhold.

I dag skal eleverne tilbydes tysk i folkeskolen, mens det er frivilligt for skolerne, om de også vil udbyde fransk. Det var oprindeligt tanken i skolereformen at ligestille fagene fransk og tysk. I de første versioner af reformteksten hed det, at skolerne skal udbyde tysk og fransk fra 5. klasse. Men det lille ord skal var i den endelige tekst ændret til kan.

Og det er brandærgerligt, mener UCC-lektoren, der nu opfordrer kommuner og skoler til at satse på fransk til gavn for eleverne og samfundet generelt.

”Jeg hører nogle gange skoleledere sige, at skolen ikke tilbyder fransk på grund af mangel på fransklærere, men jeg tror ikke på det. Der findes mange lærere ude på lærerværelserne med undervisningskompetence i fransk, der ikke har mulighed for at bruge den. Det handler om, at både kommuner og skoler skal prioritere ressourcerne til at udbyde undervisningsfaget fransk,” siger Annette Gregersen, der sidder i fællesbestyrelsen i Fransklærerforeningen.

UCC har gerne ville finde tal for, hvor mange folkeskoler der har problemer med at rekruttere fransklærere, men KL’s kontor for Børn og Folkeskole oplyser, at man ikke har et samlet overblik over dette. Den seneste opgørelse over antallet af skoler, der udbyder fransk, er gennemført af fagbladet Folkeskolen i december 2014 på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet. Ministeriet oplyser til UCC, at processen med at indhente nye tal er i gang.