Pressemeddelelse: Giv lærere bedre adgang til viden om inklusion

Inklusion
I UCC er vi begejstrede for, at ekspertgruppen bag inklusionseftersynet anbefaler at afskaffe 96% målsætningen, så man i højere grad kan få fokus på kvaliteten af inklusion.

”Fordi man siger inklusion, får man det ikke nødvendigvis. Tal er mindre relevante, for der sker kun ændringer på inklusionsområdet, hvis man begynder at se på, hvilke vilkår for inklusion børn, lærere og pædagoger har i skolen,” siger Sine Penthin Grumløse, der er adjunkt i UCC. ”De dygtige lærere og pædagoger er ikke uopmærksomme på inklusion og trivsel. Det er en del af deres faglige selvforståelse, men det ser ikke ud til, at det er en integreret del af deres undervisning,” siger hun.

Ekspertgruppen anbefaler, at professionshøjskolernes efter- og videreuddannelse i højere grad skal tilpasse deres tilbud til det pædagogiske medarbejderes praksis. Erfaring og forskning i UCC peger dog på, at det ikke er nok med faglig sparring, for her kan der være risiko for at reproducere en ekskluderende praksis. Det er afgørende, at den praksisnære kompetenceudvikling også rummer formidling af den nyeste viden om inklusion til medarbejderne.

Lærere og pædagoger mangler viden om inklusion

”Vi kan i UCC’s videreuddannelse se, at en del af vores studerende på diplommodulet Social inklusion mangler baggrundsviden om inklusion og forudsætninger for at arbejde med det. Når de får den nyeste viden, ændres deres blik og tilgang, og de giver udtryk for, at det ændrer deres praksis radikalt. Det er derefter vigtigt, at der arbejdes med kombination af formidling af nyeste viden og helt praksisnært med sparring og co-teaching,” siger Lone Johansen, der er adjunkt i UCC’s videreuddannelse og har siddet med i den referencegruppe, der har rådgivet  ekspertgruppen i forbindelse med inklusionseftersynet. UCC samarbejder med landets kommuner om at skræddersy udviklingsforløb for den enkelte skole, og vi kan se, at der er udfordringer med at tage udgangspunkt i de lokale behov og inkludere lærere og pædagoger mere i kompetenceudvikling, som rapporten også peger på.

”I UCC mener vi det er centralt, at den praksisnære forskning har base på professionshøjskolerne, så konsulenter og undervisere har direkte adgang til forskningen og kan oversætte og formidle den til lærere og pædagoger,” siger Tove Hvid Persson, der er dekan for læreruddannelsen og forskning og udvikling i UCC. ”Lærer- og pædagoguddannelserne skal have mere fokus på, at arbejdet med inklusion ikke kun handler om det enkelte barn, så de studerende bliver klædt på til at arbejde med gode læringsmiljøer for alle børn. Det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger er afgørende. Det understøtter vi blandt andet ved at samle vores lærer- og pædagoguddannelser i UCC’s Campus Carlsberg, der åbner i september 2016,” siger Tove Hvid Persson.