Pressemeddelelse: Besparelser på uddannelser truer kvaliteten

Pædagoguddannelse
Uforståeligt og uholdbart, at regeringen vil fastholde besparelserne på landets uddannelser, siger Laust Joen Jakobsen, rektor for Professionshøjskolen UCC.

Regeringen offentliggør i morgen torsdag den 31. august sit forslag til finanslov for 2018. Udspillet lægger bl.a. op til en fortsættelse af besparelser på to procent årligt på alle uddannelsesinstitutioner. 

”Det var desværre forventet, men alligevel uforståeligt, at regeringen fastholder besparelser år efter år på landets professionsuddannelser. Det er en uholdbar politik, som dramatisk reducerer kvaliteten og attraktiviteten på bl.a. uddannelserne til pædagog, lærer og sygeplejerske,” siger rektor for Professionshøjskolen UCC, Laust Joen Jakobsen.

Hvis finanslovsforslaget bliver vedtaget, er det tredje år i træk, at landets uddannelsesinstitutioner pålægges besparelser på to procent på budgetterne. 

”Regeringen taler om kernevelfærd, men viser med sit forslag til finanslov ringe forståelse for, at uddannelse og sundhedsfremme fortsat skal være rygraden i det danske samfund, hvis man ønsker at prioritere både vækst og velfærd,” siger Laust Joen Jakobsen.