Politikere til vælgermøde: Vi skal ikke styre skolerne fra rådhuset

vælgermøde om skolen campus carlsberg
Der var FN’s verdensmål, Danmarkskanon og de helt store visioner for folkeskolen på dagsordenen, da otte politikere og et spørgelystent publikum i går til vælgermøde på UCC’s Campus Carlsberg diskuterede, hvad vi skal med folkeskolen.

”En af mine lærere er gået ned med stress, og en anden skal gå ned i tid. Hvordan vil I sikre, at vi får nogle ordentlige vikarer?” Det spurgte Karl, der går i 8. klasse, politikerne om, da der i går var vælgermøde på UCC under overskriften ’Hvad skal vi med skolen’?

I panelet sad kandidater fra Venstre, Alternativet, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. De var blevet bedt om at forholde sig til, hvilken rolle FN’s 17 verdensmål og Danmarkskanonens 10 værdier skal spille for undervisningen i folkeskolen. Jens Jonatan Steen, der er chefredaktør på Netavisen Pio, var ordstyrer. 

Men allerførst skulle publikum stemme via deres mobiltelefoner. Vidste de, hvad de ville stemme til kommunalvalget den 21. november? Flertallet var stadig i tvivl, så politikerne havde god mulighed for at rykke vælgerne med deres visioner. Bjarke Kværnø fra Venstre lagde ud med at understrege, at skolerne har brug for frihed. Og generelt var politikerne aftenen igennem ret enige om, at der skal skrues ned for detailstyringen af skolernes hverdag. I stedet skal der være mulighed for at finde lokale løsninger.

Som Sisse Marie Welling fra SF sagde: ”Vi som politikere skal ikke pådutte skolerne, at de for eksempel skal undervise i FN’s verdensmål og Danmarkskanon. Lærerne har en rigtig god uddannelse, og jeg tror på deres faglighed. Vi skal ikke blande os så meget i, hvad de gør ude i klasselokalerne.”

Debat til vælgermøde om skolen d. 14.11.2017 på Campus Carlsberg

Plads til hygge og klima
Enhedslistens Gorm Gunnarsen fokuserede meget på, at klimaet, som flere af FN’s verdensmål handler om, for alvor skal på skoleskemaet. Henrik Svendsen fra Dansk Folkeparti sagde blandt andet, at hygge, som er en af værdierne i Danmarkskanonen, er meget vigtigt for ham:”Derfor skal vi se på, om vi ikke kan bevilge penge til lejrskoler,” sagde han.

Undervejs i debatten stemte publikum igen på telefonerne. Denne gang blev der spurgt, hvor stor en rolle FN’s verdensmål og Danmarkskanonen skal spille på de københavnske folkeskoler. Her var svaret, at verdensmålene er vigtigst. Det kom ikke bag på Kim Hjerrild fra Alternativet. ”For tiden har vi svært ved at blive enige om, hvad der er dansk identitet, så det forståeligt, at andre værdier træder tydeligt frem,” sagde han. Flere af de andre politikere mente dog, at den danske identitet er stærk, og Jonas Bjørn fra Socialdemokraterne sagde, at de danske værdier bliver skabt hver eneste dag i folkeskolen.

Fra salen blev der ivrigt stillet spørgsmål. Der blev spurgt, hvordan politikerne vil arbejde for at forbedre lærernes arbejdsforhold. Det blev foreslået, at skolerne får administrative ledere, der ikke nødvendigvis har pædagogisk baggrund.

En lærer, der har arbejdet i både folkeskolen og på privatskoler, pegede på, at folkeskolen kan lære fleksibilitet af privatskolerne.

Lærerne skal have mere indflydelse
Patricia, der er lærerstuderende og i praktik, fortalte, at hun i Sverige havde besøgt en skole, hvor der var over 30 elever i klassen, men til gengæld to lærere.

Hun ville vide, hvad politikernes holdning var til klassestørrelser. Her var der bred enighed om, at antallet af elever skal ned til omkring 24. Men det blev også understreget, at det afgørende er, at hver enkelt skole kan indrette sig, som det passer bedst for dem. Flere politikere fastholdt, at skolerne skal have pædagogiske ledere, og så var der generel enighed om, at den lange skoledag skal rulles tilbage.

Til Karl fra 8. klasse lød svaret, at stress blandt lærere skal forebygges – bl.a. ved at give dem mere indflydelse på deres eget arbejde og sikre, at det bliver opdaget, hvis de er stressede. Som Peter Stakemann fra Det Konservative Folkeparti sagde: ”Du skal helst ikke have særlig mange vikarer. I stedet skal vi sørge for, at der er et miljø på skolen, hvor lærerne kan gå til ledelsen, hvis de føler sig stressede.”

Spørgelyst til vælgermøde om skolen på Campus Carlsberg