Pædagogstuderende udvikler læringsmateriale for Det Lille Teater

Danske daginstitutioner besøger ikke børneteatrene i samme grad som tidligere, og den udvikling vil pædagoguddannelsen på UCC og Det Lille Teater gerne være med til at vende.

Underviser Alette Raft Rasmussen og kunstnerisk leder for Det Lille Teater, Trine Visbæk, har inviteret pædagogstuderende fra et dramahold med ind bag kulisserne til forestillingen ”Okker Gokker” og stillet dem opgaven at tilrettelægge læringsforløb for forskellige pædagogiske målgrupper, som vil gøre det lettere for personalet i daginstitutionerne at inddrage teater i det daglige pædagogiske arbejde. 

-Det har været rigtig fedt at få nogle konkrete input til, hvordan man kan gøre teater relevant for vuggestuebørn, fortæller Cecilie, som har specialiseret sig i dagtilbudspædagogik.

- Vores gruppe udviklede ideen til et læringsmateriale i form af en kuffert, som vuggestuer kunne få udleveret et stykke tid før, de skulle ind og se ”Okker Gokker”.  I kufferten var der rekvisitter, en CD med musikken fra forestillingen og et oplæg med ideer til, hvordan pædagogerne kunne arbejde med rim og remser under morgensamlingen. Tanken med kufferten var, at ligeså snart der er et konkret materiale, så genererer det ideer hos børnene selv. Så vi ville bruge teaterforestillingen som afsæt for, at give børnene mulighed for selv at være kreative og skabende.

Når institutionerne kommer mindre i teatret går det særligt ud over den gruppe børn, hvis forældre ikke har ressourcer til at opsøge kulturelle oplevelser. Derfor er det ifølge Alette Raft Rasmussen vigtigt at vække interessen for at gå i teatret hos de kommende pædagoger:

-Ifølge FN´s børnekonvention har alle børn ret til kunstneriske og kulturelle oplevelser. Men det er ikke alle børn, der får dem hjemmefra, så de pædagogiske institutioner har et ansvar for at sikre, at alle børn oplever kunst og kultur.  Kulturinstitutionerne ønsker jo også selv, at det ikke bare er de privilegerede børn, der holder fri hver fredag med deres bedstemor, der får del i teateroplevelserne.

Det bekræfter teaterleder Trine Wisbech, som selv oplever tendensen med færre besøg fra institutionerne på Det Lille Teater. Samarbejdet med de pædagogstuderende har været med til øge hendes viden om, hvordan teatret kan komme det pædagogiske personale i møde. De studerendes forslag til læringsmaterialer har givet god inspiration til Det Lille Teaters outreach-aktiviteter. 

- Forløbet med de pædagogstuderende viser, at institutionernes teaterbesøg er en oplevelse, der kan strække sig over en uge eller en måned afhængig af, hvordan pædagogerne griber det an. Jeg har kunnet se på de studerendes projekter, at man kan tilrettelægge aktiviteter i institutionen både før og efter selve teaterbesøget. Der er mange spændende veje at understøtte teateroplevelsen på, fortæller Trine Wisbech. 

Pædagoguddannelsen og Det Lille Teater fortsætter samarbejdet på de kommende moduler i ”Kreative udtryksformer med fokus på Leg, Drama og Teater”, så også kommende studerende kan få glæde af makkerskabet. 

Studerende på Det Lille Teater