Pædagogstuderende i Paris til klimatopmøde

Dreng med kikkert
Der er langt fra klimatopmødet i Paris til en dansk pædagogs hverdag – eller er der? Pædagoger kan spille en vigtig rolle for, hvilket forhold de kommende voksengenerationer får til vores natur og miljø. Derfor er en gruppe pædagogstuderende fra UCC i Paris til klimatopmødet.

Verdens politikere mødes i disse dage i Paris for at finde fælles løsninger på de klimaudfordringer, vi står overfor. Samtidig sætter et hold pædagogstuderende på UCC fokus på miljø og klima herhjemme, mens en lille gruppe studiekammerater er på mini-studietur til Paris for at komme tæt på den globale politiske scene omkring klima.

Pædagoger skal vise vejen

Studieturen arrangeres af adjunkt på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn Tejs Møller. Han er overbevist om, at pædagoger kan og skal spille en vigtig rolle i arbejdet med at forhindre voldsomme klimaforandringer i fremtiden:

”Pædagoger skal være bevidste om, hvilke vaner de giver de næste generationer. Både de praktiske vaner omkring forbrug i hverdagen i et børneliv, men pædagoger kan også være med til, at børn får en reflekterende holdning omkring klima – også når de bliver voksne. Derfor arbejder vi med det på uddannelsen”. 

Når UCC’s uddannelser i københavnsområdet i september 2016 samles på UCC’s nye Campus Carlsberg i Carlsberg Byen, vil pædagoguddannelsen udbyde en særlige studieretning i science.

Fra klimatopmøde til sandkasseleg

De studerende skal gøre en kompleks problemstilling mere håndgribelig. Når de pædagogstuderende i fagene ”Natur og udeliv” og ”Værksted, natur og teknik” sætter fokus på klimaet, handler det altså om at udforske, hvordan de kan arbejde med emnet i børnehøjde. Pædagogfaget er nemlig mere end sprogstimulering og motorikøvelser:

”Vi skal som uddannelse og profession forholde os til de aktuelle dagsordener, der påvirker vores virke. Derfor sætter vi fokus på klimaet,” fortæller Tejs Møller.

Mens de studerende i Paris deltager i klimaworkshops og interviewer miljøeksperter, researcher studiekammeraterne herhjemme ved at besøge bl.a. et energi- og vandværkssted, partier med forskellige klimapolitikker og forskellige interesseorganisationer.

”Det handler om, at de studerende får et nuanceret billede af klimadebatten. Så de også kan videregive nuancerne til børnene som færdiguddannede pædagoger,” forklarer Tejs Møller.