Otte nye docenter skal styrke forskning på professionshøjskolen

15. februar tiltræder otte nye docenter på UCC - syv kendte ansigter og ét nyt.

Docenterne skal bidrage til at styrke videnproduktion og -formidling i uddannelserne og i praksis og skabe strategisk og internationalt samarbejde. Og så skal de stå i spidsen for faglig ledelse af en række forskningsprojekter inden for UCC’s fire forskningsprogrammer, fortæller UCC’s forskningschef Martin Bayer:

”Ansættelsen af de nye docenter skal højne vores forskningsprofil i relation til eksterne samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at vi har højtkvalificerede medarbejdere, når vi skal tiltrække ekstern funding og indgå i partnerskaber med andre nationale og internationale vidensinstitutioner.”

Siden 2014 har professionshøjskolerne haft mulighed for at oprette docentstillinger som et led i en stillingsstruktur, der skal gøre uddannelserne mere forskningsbaserede.

Der var 29 ansøgere til de otte stillingsopslag, og 11 blev bedømt kvalificerede og indkaldt til samtale. Syv af de nyansatte docenter er erfarne forskningsmedarbejdere fra UCC’s egne rækker, mens én kommer fra Professionshøjskolen Absalon.

De nye docenter er:

  • Tania Dræbel, docent i patient- og borgerperspektivet (tidligere lektor på Professionshøjskolen Absalon)
  • Nana Vaaben, docent i organisatorisk læring
  • Vibeke Schrøder, docent i digitale teknologier
  • Birgitta Frello, docent i socialpædagogik inden for specialområdet
  • Charlotte Krog Skott, docent i matematikfagets didaktik
  • Vibe Larsen, docent i velfærdsprofessionalisme og urbanitet
  • Søren Hornskov, docent i skoleledelse
  • Benjamin Olivares Bøgeskov, docent i sundhed og profession

De nye docenter tiltræder deres stillinger den 15. februar 2018. Udover de otte nyansatte docenter har UCC i forvejen tre docenter – Ditte Tofteng, Mia Husted og Petra Daryai-Hansen. Nyansættelserne bringer antallet af docenter på UCC op på 11 og samlet set på Københavns Professionshøjskole på 26, når UCC og Metropol fusionerer 1. marts.