Nyt forum for forskning i folkeskolen

Det nye Forum for Koordination af Uddannelsesforskning skal sikre, at ny viden bruges til at gøre folkeskolen bedre. UCC's forskningschef Lise Tingleff Nielsen er blevet udpeget til at være med i forummet.

Et nyt udvalg skal skabe overblik over forskningen inden for skoleområdet, samle den og vurdere, om der er behov for at styrke indsatsen. Det 15 mand store Forum for Koordination af Uddannelsesforskning er blevet nedsat af uddannelsesminister Morten Østergaard for en 3-årig periode.

Målet er mere og bedre forskning i, hvad der virker i undervisningen af børn og unge, og at forskningen rent faktisk kan bruges i praksis i folkeskoler og dagtilbud.

"Regeringen vil sikre, at forskningen på folkeskoleområdet giver et konkret udbytte i forhold til at håndtere de udfordringer og indsatsområder, der er i folkeskolen. Det nye forum får til opgave at skabe en bedre koordinering mellem forsknings- og udviklingsmiljøerne på universiteter og professionshøjskoler. Målet er, at forskningsresultaterne når helt ud i skolerne blandt andet via læreruddannelse og efteruddannelse, så lærerne altid er opdaterede", udtaler Morten Østergaard i en pressemeddelelse fra Uddannelsesministeriet.

Han har i samarbejde med undervisningsminister Christine Antorini nedsat forummet, som består af personer fra blandt andet universiteter, professionshøjskoler og faglige organisationer med kendskab til uddannelsesområdet. Én af dem er UCC's forskningschef Lise Tingleff Nielsen. Hun arbejder til daglig med at omsætte viden til praksis og hilser derfor det nye forum velkommen:

"Skal vi lykkes med at skabe ny viden til gavn for folkeskolen, forudsætter det, at vi samarbejder på tværs af de forskningsmiljøer, der forsker i uddannelse. Med det her forum kan vi få kortlagt, hvor de miljøer findes, og hvordan de kan spille bedre sammen med hinanden - og ikke mindst, hvordan forskning og praksis kan spille sammen. Det handler altså om at skabe og omsætte viden sammen med praksis", udtaler Lise Tingleff Nielsen til Politiken.