Nye ph.d.-projekter skal styrke folkeskolens undervisning

Fra 2018 skal fem nye ph.d.-projekter på UCC bl.a. udvikle ny viden om ledelse af læring, demokrati i den målstyrede skole og brug af geometriprogrammer i matematikundervisningen.

Det er Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning, der har uddelt knapt 30 mio. kr. til 12 ph.d.-projekter, hvoraf fem altså er gået til UCC. For syvende gang har Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning udvalgt en række praksisnære forskningsprojekter, som kan udvikle ny viden om folkeskolen til gavn for de danske folkeskoleelever.

De ph.d.'er, der uddannes, bidrager med vigtig viden til både folkeskolen og professionshøjskolerne. Alle projekterne skal udover at være forankret på en professionshøjskole også være forankret på et universitet

De fem ph.d.-projekter, som går i gang på UCC i 2018, er:

 • En ny forståelse af læreren i en ledelsesposition – Maria Hvid Dille, UCC/Aalborg Universitet
  Projektet vil skabe ny viden om ledelse for læring i en målstyret folkeskole. En ny positionering af læreren som uformel mellemleder studeres med afsæt i et distribueret ledelsesperspektiv.
 • Demokrati og medborgerskab i den målstyrede skole – Maria Louise Hedegaard Larsen, UCC/Aarhus Universitet
  Projektet undersøger, hvordan forskellige demokrati- og medborgerskabsforståelser fremmes gennem folkeskolens (hverdags)praksisser og processer, og hvordan eleverne herigennem disponeres for at tænke, forstå og gøre demokrati og medborgerskab.
 • Forskningsbaseret design af matematikundervisning med dynamiske geometriprogrammer – Ingi Heinesen Højsted, UCC/Aarhus Universitet
  Projektet undersøger dynamiske geometriprogrammers potentialer til udvikling af ræsonnementskompetence og repræsentationskompetence samt den aktuelle anvendelse i folkeskolen.
 • Racial diversitet i det pædagogiske rum – Pernille Isabella Gersager Nissen, UCC/Aalborg Universitet
  Projektet undersøger den pædagogiske praksis’ håndtering af racial diversitet i folkeskolen og skal bidrage med en forståelsesramme, der kan give elever bedre forudsætninger for lige deltagelsesmuligheder i et samfund, der er præget af en voksende diversitet.
 • Generiske kompetencemål i naturfagene – Nina Holst Waaddegaard, UCC/Københavns Universitet
  Projektet undersøger, hvilke modsætninger og muligheder lærerne i folkeskolen oplever, når de realiserer generiske kompetencemål i naturfagsundervisningen.

Læs mere om Ph.d.-rådets bevillinger

Se, hvilke ph.d.-projekter der allerede er i gang i UCC

Publikation om UCC's forskning

Fra viden til velfærd 2017

UCC forsker i inklusion, børns trivsel, fagdidaktik, datainformeret og faglig ledelse af daginstitutioner og skoler, utilsigtede hændelser og telepsykiatri i sundhedsvæsenet med meget mere.

Læs publikationen