Ny undersøgelse: Pædagoger i skolen savner plads til pædagogikken

Forskningens Døgn
En ny undersøgelse, som UCC og BUPL Hovedstaden står bag, peger på, at pædagoger er klemt i skolen. Undersøgelsen blev i går præsenteret på gå-hjem-mødet ’Pædagogen i skolen – er pædagogikken også inviteret med?’, der var en del af Forskningens Døgn.

”Jeg kan sagtens genkende det, skolepædagogerne siger i jeres undersøgelse. Det er svært at finde ud af, hvad pædagogens kerneopgave i skolen er.” Sådan sagde en skolepædagog, der var blandt deltagerne, da en forskningsgruppe fra UCC i går på et gå-hjem-møde præsenterede en undersøgelse, de i samarbejde med BUPL Hovedstaden har lavet blandt pædagoger i skolen. Gå-hjem-mødet var en del af Forskningens Døgn og et af en række arrangementer, der i ugens løb har præsenteret forskning på både Campus Carlsberg og Campus Nordsjælland.

Forskningens Døgn
Forskningens Døgn

Fra UCC er det docent Ditte Tofteng, lektorerne Lisbeth Madsen, Klaus Kofoed-Heller og Maj Borggaard samt adjunkt Stine Dupont, der har stået for undersøgelsen. Den er lavet blandt BUPL Hovedstadens medlemmer - primært fastansatte pædagoger, der har mellem 5 og 20 timer om ugen i skolen. Undersøgelsen peger på, at pædagogerne ganske vist er inviteret med ind i skolen, men pædagogikken får ikke altid lov at følge med. Det ses ved, at pædagogerne ofte ikke har mulighed for at skabe de nære relationer til børnene, som de er vant til, og at der ikke er plads nok til kreative og sociale pædagogiske rum.

Svære arbejdsforhold

Samtidig oplever pædagogerne, at deres arbejdsforhold er problematiske. ”De sætter flere krydser ved, hvor de er ansat, og hvem der er deres daglige leder. De har flere arbejdspladser og oplever, at de har flygtige relationer til kolleger – både lærere og andre pædagoger. Det er svært for dem at skabe sammenhæng mellem deres opgaver, og ofte er det forskellige børn, de har med at gøre i skolen og i fritidsordningen,” fortalte forskningsgruppen bag undersøgelsen. Konklusionen er, at pædagogerne står i en prekær situation i skolen. De bliver ikke systematisk i skolens organisering og har vanskeligt ved at arbejde med en pædagogik, der ikke er bundet op på en læringsdagsorden.

Forskningens Døgn
Forskningens Døgn

I auditoriet på Campus Carlsberg var cirka 30 mennesker mødt op for at høre om undersøgelsen og diskutere pædagogernes rolle i skolen. Blandt dem var både skoleledere, skolepædagoger, pædagogstuderende og pædagogiske konsulenter. De bød ind med spørgsmål og kommentarer efter præsentationen af undersøgelsen.

En af tilhørerne pegede på, at pædagoger skal inviteres mere ind i teamsamarbejde og komme fast med til møder, og en skolepædagog fortalte, at han i det daglige har svært ved at finde ud af, hvornår han har gjort det godt. ”Jeg får ikke den samme løn og har ikke de samme ferierettigheder som lærerne. Og det kan være svært at have overskuddet til jobbet i fritidshjemmet, når man først har været på arbejde i skolen,” sagde han også. En lærerstuderende, der skriver bacheloropgave om samarbejdet mellem pædagoger og lærere, understregede, at begge parter skal rykke sig – pædagogerne skal ikke bare inviteres ind, men også selv gøre en indsats for at få en bedre defineret rolle i skolen. Forskningsgruppen bag undersøgelsen sluttede af med at sige, at de håber på at kunne lave undersøgelsen igen om nogle år for at se, om der er sket en forandring.

  • Forskningsgruppen er på baggrund af undersøgelsen i gang med at lave et ressourcesite, der kan bruges på pædagoguddannelsen.