Ny UCC-undersøgelse: Kommende lærere risikerer at brænde ud

Lærerstuderende brænder for at arbejde med børn og insisterer på, at det ikke er afgørende, hvordan skolen er organiseret. Og så placerer de ansvaret for at lykkes som lærere hos sig selv. Derfor er der god grund til at være bekymret for, hvad der vil ske, når de kommende lærere skal ud i folkeskolen. Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport, som tre UCC-forskere står bag.

”De studerendes drivkraft er ønsket om at arbejde med børn og støtte dem i deres læreprocesser. Men vi har tidligere set, at lærere, der forlader folkeskolen, netop ikke synes, der er tid nok til den opgave. Derfor er det halvfarligt, når de kommende lærere regner med, at uanset hvordan forholdene er, skal de nok klare det. Og at det, der skal sikre, at de ikke knækker nakken, er deres eget engagement. Det lyder næsten som opskriften på stress,” siger Nana Vaaben, ph.d. og lektor i UCC og den ene af tre forskere bag den nye rapport ”Først og fremmest elsker jeg at arbejde med børn – om studerendes valg af lærerlivet”.

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt studerende på 1. semester på læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCC i efteråret 2016 og foråret 2017. 477 studerende har besvaret spørgeskemaet, der primært bestod af åbne spørgsmål om, hvorfor de studerende vil være lærere, hvordan de kom frem til den beslutning, og om debatten om folkeskolen har betydet noget for deres valg. De tre forskere lavede sidste år en undersøgelse blandt lærere, der havde set sig nødsaget til at stoppe i folkeskolen i perioden 2013-16. Her viste det sig, at lærerne i høj grad var motiveret af det samme som de lærerstuderende, der nu er blevet spurgt.

Optagede af at give

I deres beskrivelser af lærere og lærerarbejde lægger de studerende i undersøgelsen stor vægt på relationen til børnene. De ser relationen som både inspirerende og lystfyldt, men også som noget, der omfatter en forpligtelse til at ”være der” for børnene. På den måde ser de studerendes beskrivelser af lærerarbejde ikke ud til at være præget af de seneste 30 års New Public Management på skoleområdet. New Public Management bygger på en idé om, at mennesker motiveres og træffer beslutninger ud fra økonomiske rationaler om, hvordan man maksimerer sit udbytte, og altså motiveres af, hvad man gerne vil have. De lærerstuderende derimod formulerer sig helt anderledes om, hvad der motiverer dem, og hvorfor de vil være lærere. De motiveres af at give.

”På den ene side er det positivt, at vi får engagerede studerende ind ad døren - særligt fordi vi ved, at lærerelev-forholdet betyder virkelig meget for børnenes trivsel og læring. Men på den anden side giver det også anledning til bekymring. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om de studerendes optimistiske forventninger kan holde til mødet med virkeligheden. Med hele stress-problematikken i baghovedet er det bekymrende, at de studerende holder sig selv ansvarlige for at lykkes som lærere og ikke forestiller sig, at måden, folkeskolen organiseres, ledes og styres på, skulle spille en rolle,” siger Nana Vaaben.

Undersøgelsen er udover Nana Vaaben gennemført af lektor og ph.d. i UCC, Pia Rose Böwadt, og lektor i UCC, Rikke Pedersen.