Ny forskning: Skolens kultur spænder ben for differentieret undervisning

Skolebørn+lærer
UCC's Martha Mottelson og Christina Jørgensen, har netop færdiggjort et forskningsprojekt om læreres arbejde med differentiering i undervisningen.

Lektor og forsker i UCC Martha Mottelson og Christina Jørgensen, der også er lektor i UCC, er netop blevet færdige med et forskningsprojekt om læreres arbejde med differentiering i undervisning. De har lavet feltarbejde i en 5. klasse på en skole i Københavns omegn og konkluderer blandt andet, at: 

  • Skolekulturen præmierer enshed: Udgangspunktet for hverdagens skolepraksis er overvejende, at eleverne får de samme opgaver og bliver stillet over for den samme forventning om at leve op til relativt ensartede kriterier for god opførsel. Den skolekultur kan være kontraproduktiv for hensigten om at tilgodese mangfoldigheden i en elevgruppe.
  • Indretningen af klasseværelser og andre fysiske forhold understøtter og spiller sammen med det stærke fokus på enshed i skolen – der er et meget snævert råderum for individuel diversitet. Det peger på et behov for at arbejde med de mere almene forestillinger om, hvordan undervisning i skolen er organiseret og gennemført.
  • Stærk klasseledelse fører lærerens fokus væk fra elevers læreprocesser: Undersøgelsen viser, hvordan et stærkt fokus på klasseledelse får konsekvenser for, i hvilket omfang læreren kan iagttage og imødekomme forskellige elevers mangfoldige tilgange til arbejdet og stoffet.
  • Der er behov for at udvikle et differentieringssprog: Undersøgelsen dokumenterer, at sproget - på linje med den øvrige praksis - understøtter en generel norm for, hvordan elever forventes at indgå i klassens faglige arbejde og sociale fællesskab, ligesom det begrænser et potentielt fokus på diversitet. Undersøgelsen peger mod det professionelle sprog som et område for udvikling og kvalificering af skolens praksis i forhold til differentiering.