Ny Didaktisk Aktionslæringsmodel

Forløb med aktionslæring erstatter i stigende grad traditionel efteruddannelse på det pædagogiske område, fortæller UCC-konsulent Søren Smidt, medforfatter til en ny grundbog der præsenterer en ny didaktisk version af den populære læringsmetode.

UCC har de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel efter konsulentbistand i forbindelse med aktionslæringsforløb.

”Når det for eksempel gælder pædagogisk udvikling og kompetenceudvikling kan et forløb med aktionslæring ofte vise sig mere effektivt end et standardiseret traditionelt efteruddannelseskursus for hele personalegruppen,” lyder en forklaring på den stigende popularitet fra UCC-chefkonsulent Søren Smidt, medforfatter til bogen ’Aktionslæring i pædagogisk praksis’.

UCC-chefkonsulenten vurderer, at det i mange år har været en frustration, at det pædagogiske personale har tilegnet sig viden, som de efterfølgende ikke har kunnet omsætte til praksis i hverdagen: "Det er ikke nok at tilegne sig til ny generel viden. Der skal ofte mere end en skolebænk til. De bedste og mest konkrete resultater opnås, når ny viden tilegnes og udvikles helt tæt på hverdagens praksis.”

Skræddersyet forløb

Formålet med aktionslæringsforløb i fx en daginstitution er at udvikle pædagogikken ved at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete situationer i hverdagen. Aktionslæring giver mulighed for et skarpt individuelt fokus på den enkelte institutions specifikke udfordringer.

Søren Smidt giver et eksempel: "Der er uendelig stor forskel på den viden og de værktøjer om inklusion af tosprogede, der er relevante på en daginstitution i et parcelhuskvarter med få tosprogede og så i en daginstitution med en overvægt af børn med en anden etnisk baggrund end dansk. Det giver ingen mening, at to daginstitutioner med så vidt forskellige børnegrupper, skal vide det samme og arbejde ens."

Grundbog med opdateret didaktisk metode

Den nye bog  'Aktionslæring i pædagogisk praksis' bygger på viden, opsamlet i en række udviklingsprojekter, og den viser vej med en ny opdateret metode.

”Metoden lægger op til, at pædagoger eksperimenterer med indgroede handlemønstre og rutiner. For mig som forsker er det vigtigt, at der kommer et konkret resultat ud af aktionslæringen. Det er jo dér, praksis rykker sig, og det kommer børnene til gode. Den nye aktionslæringsmodel har ni arbejdspunkter og vægter arbejde med målfastsættelse og evaluering, ligesom der også arbejdes med videnindsamling og implementering i praksis ,” siger Søren Smidt.

Kort om bogen ’Aktionslæring i pædagogisk praksis’

  • Bygger på viden opsamlet i en række udviklingsprojekter, blandt andet et aktionslæringsprojekt i  Fredericia Kommune.
  • Bogen præsenterer en opdateret aktionslæringsmodel med ni arbejdspunkter (hidtil har modellen indeholdt fem) og vægter evaluering og implementering, ligesom der også arbejdes med videnindsamling og mål.
  • Bliver anvendt som grundbog i et projekt i samtlige daginstitutioner i Rudersdal Kommune.
  • Er udgivet på Forlaget Dafolo som en del af serien 'Læring i dagtilbud'. Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, studerende og undervisere på pædagoguddannelsen, ligesom dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse med.

Kontakt

Gå-hjem-møde om aktionslæring

Ny udgivelse

"Aktionslæring i pædagogisk praksis" er en praktisk og overskuelig hjælp til institutioner, der arbejder med aktionslæring.
 

Udvidet aktionslæringsmodel

Søren Smidt præsenterer i bogen ”Aktionslæring i pædagogisk praksis” en udvidet aktionslæringsmodel med ni faser. Læs mere om de ni faser her: