Ny dagtilbudslov: ”Pædagoger skal blive skarpe til at designe læringsmiljøer, der skaber helhed for børnene”

Dagtilbudsreform
En ny og styrket pædagogisk læreplan erstatter snart de nuværende læreplaner i daginstitutioner over hele landet. Men hvad betyder det for børnene? Og hvordan bliver personalet klædt på til arbejdet? Anne Kjær Olsen, der er uddannelseschef på den pædagogiske videreuddannelse hos Københavns Professionshøjskole, giver svar.

Hvad betyder den nye, styrkede pædagogiske læreplan for børnene?
"Formålet med den nye dagtilbudslov, som træder i kraft den 1. juli i år, er at løfte den pædagogiske kvalitet i alle dagtilbud, så børnenes læring, udvikling og trivsel bliver styrket. Loven er en gave til børnene. For når læreplanen bliver realiseret, skal alle børn opleve, at de i vuggestuen og børnehaven bliver mødt af voksne, som har tænkt grundigt over, hvilke læringsmiljøer, de tilbyder børnene – lige fra kl. 7 om morgenen til kl. 17 om eftermiddagen.

Fra forskning ved vi, at når daginstitutionernes læringsmiljøer er i topform, så får børnene optimale muligheder for at udvikle alle sider af deres personlighed og alle de kompetencer, de skal bruge i livet, fx nysgerrighed, fantasi, lærelyst, kreativitet og evner til at indgå i et fællesskab."

Hvad er et læringsmiljø?
"Læringsmiljøer er ikke bare konkrete, fysiske steder som dukkekrogen eller køkkenhjørnet på stuen, skovturen er fx også et læringsmiljø. Hverdagsrutiner som bleskift, at tage tøj på og at spise frokost er også vigtige læringsmiljøer. Men det kræver, at pædagogerne er bevidste om det, og at de tilrettelægger rutinerne på en måde, så børnene får mangfoldige muligheder for at øve sig på de mange forskellige kompetencer, de har brug for.

Bleskift kan fx være en rutine, som bliver overstået i en fart, men når en dygtig pædagog har designet situationen rigtigt, bliver den et vigtigt læringsrum, hvor barnet fx kan øve sig på tilknytning til den voksne."

Hvad skal pædagogerne blive dygtigere til for at kunne realisere den nye læreplan?
"Pædagoger skal være superskarpe til at designe læringsmiljøer, der skaber helhed for børnene. Vi skal væk fra en pædagogisk praksis, hvor man fx arbejder med sprog om mandagen, kultur om tirsdagen og natur om onsdagen. Pædagogerne skal lære at væve de seks læreplanstemaer sammen og blive dygtige til at skabe rum for, at børnene kan udvikle sig gennem leg og ved at indgå i fælleskaber.

Børn har brug for helheder, for sådan ser den verden ud, de skal færdes i. Og derfor dur det heller ikke med simpel træning af tal eller bogstavlyde i intervaller på en halv time. Når børn fx skal øve sig på at blive bedre til k-lyden, så kan det også foregå, når de lægger puslespil sammen med andre børn og dygtige pædagoger."

Hvad skal lederne blive dygtigere til?
"Ledelsen i vuggestuer og børnehaver skal skabe en organisation, hvor pædagogerne er en del af et læringsfællesskab, og hvor personalet er opmærksom på sin egen læring. Ledelsen skal løbende vurdere, om institutionen er på rette vej i arbejdet med at styrke sine læringsmiljøer, og de faglige ledere skal blive skarpere til at arbejde med personalets læring i hverdagen på både gul og grøn stue.

Ledelsen skal også sørge for, at institutionen får udviklet en ordentlig evalueringskultur, hvor personale og ledere i fællesskab analyserer den pædagogiske indsats og bliver klogere på, hvad der virker godt, og hvad der skal gøres anderledes."

Hvordan bidrager Københavns Professionshøjskole til at løfte opgaven med at gøre pædagoger og ledere dygtigere?
"
Regeringen har afsat 164,2 millioner kroner til at opkvalificere pædagoger og ledere i daginstitutionerne i den nye, styrkede læreplan. Alle kommuner kan frem til den 16. april søge om at få en andel af puljen, som vil blive fordelt efter børnetallet i kommunerne.

Hos Københavns Professionshøjskole udbyder vi både diplommoduler og kortere læringsforløb efter sommerferien. Og vi sidder klar til at hjælpe kommunerne med at opfylde deres konkrete behov for at opkvalificere deres medarbejdere og ledere."

Hvad har din egen rolle været i projektet?
"Jeg har siddet i Mastergruppen, der har udarbejdet materiale til baggrund for regeringens dagtilbudsaftale, og nu har jeg plads i det partnerskab om kompetenceudvikling, som Børne- og Socialministeriet har nedsat. Partnerskabet skal give pejlemærker for den kompetenceudvikling, som går i gang nu."

Hvor mange kan komme på efteruddannelse?
"Puljemidlerne vil formentlig række til at sende en faglig leder og en pædagog, et såkaldt fagligt fyrtårn, fra hver institution på efteruddannelse. Pengene er et rigtigt godt udgangspunkt for at komme i gang med at realisere den nye læreplan.

Men kommunerne kan opnå endnu højere kvalitet i pædagogikken, hvis de ud over puljemidlerne også selv investerer i arbejdet med den nye, styrkede læreplan, så flere pædagoger i institutionerne kan blive klogere på det nye og udvikle deres kompetencer. Vi hjælper meget gerne med planlægningen og tilrettelægger kompetenceløftet, så det passer med kommunens og institutionernes behov og strategier.

Vi er godt klædt på til opgaven, bl.a. fordi vi har været involveret i den nye pædagogiske læreplan, lige siden arbejdet startede i Mastergruppen for snart to år siden. Vi har også været med til at tilrettelægge de nye moduler og læringsforløb og har en flok dygtige undervisere klar til opgaven," svarer uddannelseschef Anne Kjær Olsen.