Ny bog: 'Tidlig sprogstart i skolen'

Hvad skal der til for, at skolerne lykkes med den tidligere sprogstart i engelsk, tysk og fransk? Det sætter bogen 'Tidlig sprogstart i skolen', som UCC's Annette Søndergaard Gregersen har redigeret, fokus på.

Hvordan kan man organisere og strukturere sprog- og kulturundervisning, der inddrager elevernes forskellige viden og interesser, og samtidig sætte præcise læringsmål med fokus på elevernes fælles og individuelle læring? Det giver forfatterne deres bud på i bogen 'Tidlig sprogstart i skolen', der er redigeret af lektor i UCC, Annette Søndergaard Gregersen, og hvor blandt andet Petra Daryai-Hansen, der er docent i UCC, bidrager. Bogen henvender sig til sproglærere i grundskolen, sproglærere i efter-videreuddannelsesforløb, undervisere i sprogfag på professionshøjskolerne, lærerstuderende og lærebogsforfattere - kort sagt alle med interesse for udvikling af sprogfag i grundskolen med afsæt i en flersproget og -kulturel pædagogik og didaktik.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.